110-sentralen i Tromsø koster kommunene en million kroner mer enn sentralen i Bodø

Artikkelen er over 2 år gammel
DEL

Kommunene i Sør-Troms ber Justis- og beredskapsdepartementet om å revurderer vedtaket om at de skal overføres til 110-sentralen i Tromsø.

Kommunene i gamle Midtre-Hålogaland politidistrikt har til nå vært en del av 110-sentralen i Bodø.

Kommunene Harstad, Ibestad, Kvæfjord, Lavangen, Salangen, Skånland og Gratangen har allerede klaget på vedtaket, og dette ble avvist. De klager nå på avvisningen av klagen.

I klagen skriver de:

– Direktoratet for samfunnssikerhet og beredskas (DSB) avvisning av vår klage oppfattes som rent formalistisk, og svarer ikke på det vi hevder som vesentlige endrede forutsetninger spesielt m.h.t økonomi og bemanning.

De viser også til at det på et møte 20. juni 2016 blir antydet at DSB har vurdert bemanningen i Tromsø til å være uforsvarlig lav. De krevde at Tromsø skulle iverksette døgnkontinuerlig bemanning med to operatører.

Fornøyd

Samtlige kommuner i Sør-Troms har siden nedleggelsen av 110-sentralen i Narvik i 2013, vært underlagt Bodø.

– Vi er meget tilfreds med tjenesten vi mottar fra Bodø, skriver de.

Prisen de i dag betaler er 45,90 per innbygger, og prisen er ikke forventes å stige ut over normal prisstigning i 2017.

Prisen for samme tjeneste fra 110-sentralen i Tromsø blir på 79 kroner pr. innbygger.

Det utgjør en økt utgift i året på over en million kroner for kommunene i Sør-Troms (minus Gratangen).

Prisen stiger fra 1,734 millioner i åre til 2,794 millioner i året.

Vil ha Bodø

Kommunene i Sør-Troms skriver i brevet at de ønsker en fortsatt tilslutning til 110-sentralen i Bodø.

Sør-Troms regionråd mener at vedtaket påfører kommunene vesentlige ekstra utgifter. De viser også til at det i Stortingsproposisjonen står følgende:

«I brannstudien er det anbefalt at 110-sentralen skal dekke et større geografisk område og flere innbyggere enn i dag, og at 400.000 som befolkningsgrunnlag bør være et minimum. Enkelte 110-sentraler vil således kunne bli så store at de vil dekke et større geografisk område enn bare ett politidistrikt».

Sør-Troms regionråd mener det vil være naturlig å slå sammen 110-sentralene i Nordland, Troms og Finnmark til en sentral, fordi det samlede folketallet oppfyller minimumsanbefalingene i brannstudien. De mener at den vedtatte sammenslåingen av Troms og Finnmark gir en unik anledning til å revurdere 110-strukturen i hele Nord-Norge.

– En slik organisering vil redusere utgiftene til 110-tjenestene vesentlig, og er midler som med fordel kunne vært brukt til styrking av brannberedskapen med utdanning og nytt tidsmessig materiell i kommunene.

Artikkeltags