Bråbrems i markedet – frykter at 23 000 arbeidsplasser skal ryke

Det både kjøpes og bygges langt færre nye boliger enn tidligere. Det frykter bransjen skal gå hardt ut over arbeidsplasser.