Stedsnavnet er satt sammen av de tre komponentene bør, vatn og tind. De to siste er fullt forståelige for dagens nordmenn, og beskriver fjelltindene ved siden av det vatnet som altså heter Børvatnet. Det første leddet, derimot, er ikke like klart for vår tids mennesker, det som viser til fjellet ´Børa`, også kalt ´Børnupen`, og som går bratt ned i vatnet på østsida og gir vatnet sitt navn.

Nå viser det seg at vi faktisk har flere ´børvatn` i Norge, begge på kysten av Vestlandet. I Vanylven kommune på Sunnmøre, rett nordom Stadt, finner vi ´Børevatnet`, og i Flora kommune litt lenger sør, finner vi et ´Børevatn` til. Begge deler de et viktig topografisk særpreg med ´Børvatnet` her i Salten: Alle tre går de nemlig opp mot ruvende fjell som alle går kvasst ned i vatnet, fjell som faktisk ligner noe på hverandre. Alle disse fjellene bærer navnet ´Børa`. I Vanylven har de til overmål to slike fjell til det samme vatnet, ´Lisjebøra` og ´Storebøra`.

´Børa` i Flora kommune skal ha sitt navn fra det norrøne ´byra`, som betyr ´stor kiste` eller ´stor kasse`, og som forteller hvordan menneskene i vår gamle norrøne kultur opplevde fjellformasjoner som kjempestore avtegninger av gjenstander eller vesener i deres hverdagsliv.

Det topografiske fellesskap mellom disse tre stedene, som alle fra gammelt av til og med har samme navn, gjør det sannsynlig at vår egen ´Børa` er av samme norrøne opphav som de andre to. Og som altså til sist har gitt navnet ´Børvasstindene` til det storslagne fjellmassivet som nå igjen skal skjule solen for oss gjennom mørkeste vinteren.