De borgerlige partiene i Nordland (Høyre, Frp, Venstre og KrF) får kun to mandater på det nye Stortinget. Det synes klart etter at fintellingen ser ut til å flytte det siste, faste mandatet fra Høyre til SV.

Selv om ikke det skulle skje, ender dette som et katastrofevalg for borgerlig side i Nordland. Siden krigen har antall mandater fra Nordland variert fra 12 til 8. Ser vi på hvor stor andel borgerlig side har tatt av disse mandatene var bunnrekorden foran årets valg 38 prosent.

Det skjedde i de to første valgene etter krigen. På det meste har de borgerlige partiene i Nordland tatt 58 prosent av mandatene, og seneste for fire år siden tok de 44 prosent. Ved dette valget får de to av ni mandater, altså 22 prosent, eller tre om det snur igjen; 33 prosent.

Det er mange årsaker til dette. En er at Venstre og KrF over tid er redusert til småpartier uten sjanse til mandat. Siste representant fra Nordland Venstre valgt til Stortinget var Johan Kleppe i 1969.

For KrF kom fallet noe senere. Hver periode fra 1950–2005 var faktisk KrF representert på tinget. Men etter at Jan Sahl gikk ut i 2009 har partiet knapt vært i nærheten av mandat i Nordland, bortsett fra sjansen til utjevningsmandat.

En sjanse de ikke fikk i år, siden partiet havnet under den nasjonale sperregrensen. Mens Nordland heller ikke fikk et av Venstres fem utjevningsmandater.

De siste periodene har det dermed vært opp til Høyre og Frp å sikre borgerlig representasjon fra Nordland. Der har de gjort en god jobb, særlig Frp som har hatt to eller tre mandater hver periode siden 2001. Nå er de inne med kun én.

For Nordland Høyre satt Ivar Kristiansen alene på tinget fra 2005–2013. Siden har Høyre hatt to nordlandsrepresentanter, før de nå er tilbake til en enkelt. Det er en solid nedtur for begge partier, og for borgerlig politikk i Nordland.

Det er nemlig heller ikke tvil om at slike valgnederlag vil påvirker Nordlands interne standing i disse partiene.

Det er mange og sammensatte forklaringer på borgerlig sides fall i Nordland, både over tid og siden 2017. Regjeringsslitasje er nok en viktig forklaring for Høyre, mens Frp ikke har maktet å utnytte sin opposisjonsrolle etter at de gikk ut av regjering.

Det er heller ingen tvil om at velgermassen i Nordland har beveget seg kraftig mot venstre i dette valget, i en kamp for distriktene og mot sosial ulikhet.

Nå får de borgerlige fire år i opposisjon. Det vil gjøre det mye vanskeligere å bli synlig for velgerne i Nordland. Slik sett er det beste de kan håpe på kaos på rødgrønn side og mange brutte valgløfter fra dem som skal styre.

Mens de selv jobber med å byge en enda sterkere organisasjon og finne en politikk mer tilpasset velgerne i Nordland.