Gå til sidens hovedinnhold

Bør vi tenke nytt og lære av pandemien?

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Før pandemien var det internasjonale samarbeidet i krise. Storpolitikk med sine allianser hadde trappet ned samarbeidet over tid hvor nasjonal egopolitikk ble foretrukket. Nå har det internasjonale samarbeidet igjen blitt satt på agendaen og oppfordret oss alle til å tenke mer globalt. Kanskje pandemien tross alt var en positiv påminnelse for at vi lever i et stort verdenssamfunn hvor vi alle må ta hensyn til hverandre. Når det nå er en slags pause i pandemien er jeg glad for at noen av verdens ledere gjennom G7 forbereder seg på fremtiden og har fremmet en ny plan som kalles «global anti-pandemi handlingsplan». Den skal omhandle bekjempelse av en ny eventuell kommende pandemi.

Etterpåklokskap.

I etterpåklokskapens lys var dette en pandemi som kunne beseires ved internasjonale samordnede handlinger og unngått mange av de effektene vi har opplevd. Det vi også har lært er at det spiller ingen rolle hvor vellykket et land er med på å “flate ut kurven” med antall smittede og døde, med mindre vi flater den ut globalt sett. Det er alltid risiko for at viruset vil mutere samt reinfisere store deler av samfunnet. Vi ser videre at pandemien har et økonomisk perspektiv i prosessen med vaksinering og smittebegrensning. Flere land, spesielt utviklingsland, har ikke økonomisk tyngde til å bære kostnadene med nettopp vaksinering og smittebegrensning. Noen rike land har nå donert vaksiner og bistand til de utsatte landene på eget initiativ. Men dette burde vært koordinert internasjonalt for å oppnå større effekt.

Internasjonalt samarbeid.

Dette er det beste argumentet for ytterligere internasjonalt samarbeid. Det er helt klart tomrom i det internasjonale samarbeidet for å handtere slike kriser som vi nå har opplevd. Vel, vi har jo WHO, men den organisasjonen er ikke satt opp til å regulere disse prosessene og har nok ikke hatt nok tillit i verdenssamfunnet. Derfor kunne vi satt opp en ny global organisasjon. Vi vet at ut av tidligere store kriser ble store organisasjoner etablert; Nemlig Folkeforbundet, som ble etablert i 1920, for å rette på ødeleggelsene fra første verdenskrig. Videre Forenede Nasjoner etter andre verdenskrig og etter finanskrisen ble G20 forsterket og gitt en mer global rolle. Alle med gode resultater.

En ny global organisasjon!

Nå ser vi at vi trenger en felles nøytral internasjonal organisasjon som vil være ansvarlig for forebygging samt koordinering av en pandemi. En som har ansvar for risikovurdering, overvåkning og varsling globalt sett. En slik organisasjon skal kunne styre disse prosessene og få en felles bekjempelsesstrategi og fjerne grep som; Altfor forsiktig og/eller altfor kraftig politikk fra nasjonenes side.

Vi må ikke la denne pandemien gå upåaktet hen uten å lære noe. La oss tenke nytt og være klar for neste pandemi. Så slipper vi å bli overrasket som vi ble under denne pandemien.

Kommentarer til denne saken