AN 13. mars informerer «Coopmedlem» i Åpen Linje at utbetalt og opptjent medlemsfordeler utgjør mellom 4 og 5 %. Dette uten å dokumentere prosentberegningen.

– Samvirkelagene i Norge skaper og deler verdier med sine 1,8 millioner eiere. Dette i motsetning til de andre matvaregigantene der hundrevis av millioner i utbytte går til eierfamiliene, sier vedkommende

Tirsdag 16.3 tar NRK i «Debatten» opp lønnsforhold, utbytte og disponering av overskudd i Coop. Det harseleres med slagordet «Coop, litt ditt» når store beløp havner i lomma på ledere i Coop systemet.

Toppsjefen i konsernet Coop Norge, Geir Inge Stokke, tjente i 2019 13 millioner i lønn- og pensjonsgodtgjørelse. Under han sitter Torbjørn Skei, adm. direktør i Coop Midt-Norge. Han hadde i 2019 lønn- og pensjonsgodtgjørelse på over 11 millioner. Pensjonsalder er på 62 år. Pensjon blir i tillegg indeksregulert.

Fredrik Solvang i NRK tok også for seg Tore Tjomsland, adm. direktør i Coop Øst. Han har lønn og pensjonsgoder på 8 millioner i året.

Ingen av lederne var villig til å stille opp i programmet.

Mangeårig medlemstillitsvalgt Finn Pedersen kunne fortelle om en ukultur i coopsystemet, der «gutteklubben grei» opptok det fleste plassene i styrene, og der styremøtene ikke var noen god arena for medlemsdemokratiet. Det var bare tull med slagordet «litt ditt». Medlemmene hadde svært liten påvirkning og fikk lite tilbake, jf. 1 % kjøpeutbytte.

Kanskje bør slagordet «Coop litt ditt» endres til «Coop mest vårt – litt ditt».

Samvirketanken som en gang var retningsdrivende for etableringen av Coop var god, men når profitten får overtaket ser det ut til at medlemmenes utbytteprosent vil ligge på et minimum.