Rådgiver Axel Fjeldavli, i Tankesmien Agenda, som bidrar til politikkutvikling for dagens venstreside i politikken, skriver at «de rike» betaler en lavere andel av inntekten sin i skatt, enn vanlige lønnsmottakere. Det har han rett i. Dette skyldes at stortingspolitikerne har besluttet at skatten på inntekter fra renter og investeringer er lavere enn inntekten på arbeidsinntekt. Samtidig bør det tilføyes at tallene han bruker, ikke tar med merverdiavgift, arbeidsgiveravgift og skatt på overskudd fra firmaene «de rike» eier.

Med en maksimal skatte- og avgiftssats på inntekt på 50,6 % for selvstendig næringsdrivende og 61,4 % for ordinære lønnstakere i Norge når man tar med arbeidsgiveravgift og trygdeavgift, er det nærliggende å kalle dagens norske skattesystem for et skattehelvete. I tillegg har vi utallige særavgifter, formuesskatt og nylig har vi også begynt å betale skyhøye strømpriser til offentlige eiere. Det offentlige eier om lag 90 % av strømproduksjonen i Norge.

Stadig flere rike nordmenn flytter fra landet som følge av det høye skattenivået. Tord Kolstad, Kjell Inge Røkke, Bjørn Dæhlie og en rekke andre nordmenn har valgt å flytte ut av Norge som følge av Norges skyhøye skattenivå. At Kjell Inge Røkke måtte ha tatt ut mer enn 600 millioner kroner fra sin eierandel i Aker-konsernet som følge av formuesskatt, har blitt velkjent. En ansvarlig eier som Røkke er, vil nok oppleve at han tvinges til å flytte fra Norge. Alternativet er at han blir en belastning for Aker-konsernet, ved at konsernet hvert år tvinges til å betale ut et høyt utbytte – som kunne blitt brukt til å skape verdier og arbeidsplasser.

Eiendomsinvestor Tord Kolstad har betalt rundt 21 millioner kroner i skatt årlig, ifølge Avisa Nordland. Med en anslagsvis doblet skatteregning for 2021 så er det sannsynlig at hele hans utbytte på 35 millioner kroner i 2021, går til å betale skatt.

I stedet for å prøve å forstå hvorfor det skyhøye norske skattenivået medfører at rike nordmenn velger å flytte til Sveits og andre land, vil venstresiden heller innføre lover som tvinger nordmenn til å bli i Norge og betale futen det stortingspartiene bestemmer. Rødt, SV og Arbeiderpartiet vil innføre en skatt på verdistigning på eiendeler som aksjer og eiendom, som nordmenn skal måtte skatte av dersom man skulle velge å flytte til utlandet. Det vil ramme alle som flytter, inkludert eksempelvis pensjonister som har opparbeidet seg en liten formue etter et langt yrkesliv, og velger å flytte for å leve sine siste år i varmere land.

Denne saken illustrerer godt menneskesynet stortingspartiene har. At venstresiden virker å mene at nordmenn er statens eiendom, illustreres av at de vil straffe nordmenn som ønsker å flytte fra landet. Hører man på uttalelsene fra borgerlige partier, slik som Høyre og Erna Solberg, har de dessverre mange av de samme holdningene.

Liberalistene vil omgjøre Norge til et skatteparadis, og ser på Sveits som en god modell. Sveits har en meget liberal næringspolitikk, lave skatter og avgifter, mye lokalt selvstyre, lite byråkrati, få offentlige ansatte og en frihandelsavtale i stedet for EU/EØS-medlemskap. La oss lære av Sveits, og la alle nordmenn få de samme lave skattene som Dæhlie og Røkke.