Statsministeren har nå gitt beskjed om at landets kraftproduksjon i tiden fram mot år 2040 nesten skal dobles. Denne doblingen skal gjennomføres med havvindkraft, av alle ting.

Havvindkraft er så billig sies det, men mye tyder på at akkurat det er ren bløff. Nyere engelsk havvindkraft har ikke blitt særlig billigere å produsere slik noen involverte har påstått at den skulle bli. At havvindkraft medfører lave produksjonskostnader tror jeg nok vi skal ta med ei stor klype salt. Vi må regne med i hvert fall en produksjonskostnad på 100 – 120 øre pr kWh. Så kommer avgifter +++ på toppen av dette.

Noe annet urovekkende ved nyheten om havvindkraft, er at vindkraft er ustabil og lite regulerbar. Vi kan regne med at det er vindstille kanskje omkring 100 dager til sammen over store områder i Nordsjøen. Da produseres det lite eller ingen strøm fra både norske og utenlandske vindturbiner uansett hvor mange vindturbiner det er etablert i det berørte området. De blir stående stille alle sammen. Hvis halvparten av norsk kraftproduksjon blir utsatt for dette, hvordan går det da med de i det norske samfunnet som trenger denne strømmen i sin virksomhet? Hva skal da brukes som kraftig fordyrende balansekraft for så store mengder strøm? Før krigen i Ukraina var det jo nettopp mangel på vind til vindturbinene som forårsaket energikrisen i Europa. Vil Norge med slike planer havne i en form for Don Quijote-drømmer med fullstendig mangel på virkelighetssans? Synes virkelig norske myndigheter dette er en forsvarlig måte å sikre energiforsyningen til det norske samfunnet for lang tid framover? Må jeg minne om at en nasjons energiforsyning er meget avgjørende for nasjonens økonomi og velstand?

Når det er mye vind i Nordsjøen, vil det jo bli produsert svært mye strøm, ja, kanskje så mye strøm hos alle land med havvindturbiner at de færreste vil ha behov for å importere strøm fra naboland og kanskje heller ikke greier å bruke all egen havvindkraft, og må gi den bort gratis eller slå av vindturbinene. Det er kostbart for kraftselskapet det og for kundene som til syvende og sist må betale for det.

Statistikken har ellers vist at det blir stadig mindre vind (uttalt også fra FN (IPCC) og vindprognosene ser heller ikke lystelige ut. Når vi ser på dette og det som er nevnt foran, burde vi vel heller satse på mindre miljøskadelig kraftproduksjon som er regulerbar og stabil og med klart lenger fysisk levetid så som vannkraft eller moderne og sikre atomkraftverk. Krafteksperter mener vel stort sett at foreløpig er den eneste virkelighetsbaserte løsningen med henblikk også på en fjernere framtiden at den i stor grad bygges med atomkraft.

Det såkalte Norske havvindkraft-eventyret vil komme til å koste det norske samfunnet store subsidier/skattebeløp og i tillegg medføre store strømregninger. Ingen private investorer vil jo engasjere seg i noe slikt uten at den norske stat betaler det meste av investeringen. Ingen lønnsomhet for investorene uten det. Staten må sikkert også betale størsteparten av kostnadene ved ca. hvert 15. år når turbiner og diverse må skiftes ut p.g.a. raskere slitasje i havmiljø. Dette vil kunne bli en kjempemessig «gullgruve» for subsidiejegerne hvis bare staten vil øse ut med subsidier. For det norske samfunnet kan resultatet bli langt mer negativt.