Det svarer kontorsjef hos Sivilombudsmannen, Helga Fastrup Ervik, på spørsmål om hva som kunne vært gjort for slike som den 23 år gamle kvinnen i helgens store AN- reportasje.

– Å redusere omfanget av isolasjon og tid på cella, og sikre alle innsatte meningsfull og tilstrekkelig menneskelig kontakt vil være et veldig viktig tiltak. Som Den europeiske torturforebyggingskomiteen (CPT) har lagt til grunn, understreker vi at alle innsatte i utgangspunktet bør ha mulighet til å være minst åtte timer utenfor cella, i meningsfull aktivitet, sier Fastrup Ervik.

– Det vil også være et viktig tiltak at helsetjenesten hver dag oppsøker innsatte som er isolerte, slik helsetjenesten er forpliktet til etter internasjonale standarder. Innsatte som er selvmordsnære eller skader seg selv bør møtes av ansatte som har tid og kompetanse til å skape en god relasjon og opplevelse av trygghet. Alle innsatte bør ha mulighet til å være i aktivitet utendørs hver dag. Dette er spesielt viktig for alle som er isolert, også de som er plassert på en sikkerhetscelle, fortsetter kontorsjefen.

Sivilombudsmannen er underlagt Stortinget og rapporterer årlig dit. I arbeidet med å forebygge umenneskelig behandling ved alle steder der mennesker er fratatt friheten rapporterer de i tillegg til FN.