Bør ikke endre på skolestrukturen: – Ingen garanti for økonomisk gevinst

– Skolestrukturen i Hamarøy bør opprettholdes slik den er i dag.