Husker dere da City Nord senket bonus (eller prosent for kjøpeutbytte) fra 2 % til 1 %? Begrunnelsen da var ny utvidelse/bygging av City Nord sine lokaler. I løpet av de siste årene har City Nord gått i overskudd og det har kommet meg for øre at ledelsen har tatt ut relativt store bonuser til seg selv. For oss vanlige folk er bonusen fortsatt på 1 %. Det verserer diverse mer eller mindre troverdige eller uforståelige forklaringer på dette.

1. Deler av overskuddet gis til lag og foreninger. Kan ikke huske at jeg, som såkalt medeier, er spurt om hva jeg synes om dette. Og ja, jeg burde kanskje vært litt mer opptatt av hvem som stemmes inn i ledelsen. Da det er vanskelig for meg å ha noe som helst slags formening om hvem i ledelsen som er mest arrogant og grådig, så sier det seg selv at jeg som såkalt medeier ikke vil ha mulighet for å ta et valg som gagner meg selv og mine verdier på best mulig måte.

2. I stedet for å gi meg bonus på 2 %, gir City Nord gode tilbud til meg som medlem i Coop. Å kom igjen da, Coop. Dere handler inn i store kvanta og derfor får dere handlet for en rimelig penge. I tillegg er det jo greit og selge ut sesongvarer, og rydde lagret for mottak av nye varer. Fun fact! Dere hadde tilbud også før dere senket bonusen.

Personlig teori: Tror ikke dere får mindre kunder av å behandle oss vanlige folk med respekt. Tenker at jeg ville handlet mer hos dere hvis jeg fikk kjøpeutbyttet tilbake. Og husk på at det er medlemmer av Coop som får høyere kjøpeutbytte enn i Bodø. Selv med 2 %.