Gildeskål Arbeiderparti fikk i desember sammen med FrP vedtatt vårt forslag om å opprette et fond for bolyst i Gildeskål. I første omgang er dette fylt opp med fire millioner kroner for å gi muligheter for å få realisert større og mindre prosjekter som har som mål at det skal bli enda bedre å bo i Gildeskål.
Retningslinjene er på plass, og i juni vedtok kommunestyret å bevilge kr. 450.000, - til et prosjekt på Nygårdsjøen i regi av idrettslaget, et nærmiljøanlegg som i første omgang skal bestå av en multisport ballbinge. Et skikkelig flott bolysttiltak, og et spennende prosjekt som skal gjennomføres på dugnad, med støtte fra kommunen og andre.
Gildeskål Arbeiderparti foreslo også at kommunen skulle legge ut mva underveis i byggefasen, dette er et stort beløp for et idrettslag å finansiere i en mellomfase. Kommunen ville så fått pengene, eller det meste av dem, tilbake når prosjektet var ferdigstilt. Dessverre fikk vi ikke flertall for forslaget. Utfordringen det er for små lag og foreninger å legge ut for merverdiavgift i en byggeperiode kan gjøre det vanskelig å få prosjekter gjennomført. Det vil vi Arbeiderpartiet at kommunen skal ta ansvar og risiko for. Vi håper at Nordfjorden Idrettslag likevel får gjennomført sine planer. Vi har som mål at mange bolystprosjekter realiseres rundt om i kommunen.
Gildeskål Arbeiderparti har satt gode bomiljø, attraktive lokalsamfunn og et løft for barn og unge som vokser opp i Gildeskål som en av våre høyeste prioriteringer framover. Møteplasser og fellesskap er viktig. Skal vi sørge for at Gildeskål skal bli valgt som bokommune må vi gjøre det vi kan for at alle, både dagens og morgendagens innbyggere velger Gildeskål for å leve gode liv i.
Å skape trivsel er viktig for at folk vil bli boende, og nye til å flytte hit. Og -kommer det så mange gode prosjektsøknader inn den kommunale døren at bolystfondet brukes opp, ja da vil Gildeskål Arbeiderparti stemme for å fylle på med mer!