Boligprisene i Bodø og Fauske steg med 1,9 prosent i august.

Justert for sesongvariasjoner ble prisøkningen på 0,5 prosent. På landsbasis var økningen 0,9 prosent justert for sesongvariasjoner.

- Denne økningen var som forventet, på samme måten som en svak juli heller ikke kom overraskende på oss, sier Pål Martin Arntzen, leder for DNB Eiendom Nybygg, i en pressemelding.

I snitt tok det 33 dager å selge en bolig i Bodø og Fauske i august, mot 25 dager i Oslo og 46 dager i Tromsø.

- Det var en liten nedgang i antall solgte med 9 salg i august sammenlignet med samme periode i fjor, men på alle parametere ligger markedet omtrent likt med fjoråret. Det er bl.a solgt 840 boliger hittil i år mot 842 ifjor, og det er lagt ut for salg 952 mot 936 i fjor. En økning på 16 boliger fordelt over 8 måneder er marginalt, oppsummerer han.

Arntzen mener markedet i Bodø er velfungerende.

- Vi er helt trygge på at markedet i Bodø fortsatt skal fungere bra for alle involverte. Den stabiliteten vi har hatt over flere år forsvinner ikke over natten, uten at det er større endringer i rente - og arbeidsledighetsutviklingen, sier han.