I juli sank antall boligsalg fra 62 til 29 i juli, hvis vi sammenligner med samme tidsperiode i 2018. Men likevel fikk man en prisvekst på 0,2 prosent. Hvis vi ser på prisutviklingen på boliger de siste 12 månedene, er det Bodø som har den sterkeste veksten i hele landet på 4,5 prosent.

Det melder DNB Eiendom Bodø i en pressemelding.

- Bodø er en by som ikke har det samme trykket på mindre leiligheter i ferietider som vi ser i for eksempel Oslo eller Bergen, selv om det er et segment hvor vi tradisjonelt sett har stor pågang fra markedet. Det kan bety at vi ikke har det samme trykket fra nye studenter som skal flytte til byen, sier Pål Martin Arntzen, daglig leder i DNB Eiendom Bodø.

I år er det foreløpig solgt 730 bruktenheter, mot 621 i 2018. Det er også lagt ut totalt 771 boliger på markedet i år, sammenlignet med 762 i fjor.

- Når vi ser prisutviklingen på 4,5 prosent, så er det også en vekst som er håndterbar for de fleste boligsøkende. I snitt betyr det at gjennomsnittsboligen pr. juli har steget med ca. 135 000 kroner. Men en slik prisvekst etter årets syv første måneder kan man sannsynligvis forvente en årsvekst på mellom en og to prosent, når vi erfaringsvis vet at prisene går ned mot slutten av året, avslutter Arntzen.