Foreslår 900 flere heldøgnsplasser. Vil øke ramma med 1,57 milliarder

DEL

For å bygge flere og bedre heldøgnsplasser i sykehjem og omsorgsbolig foreslår regjeringen i revidert nasjonalbudsjett å øke tilsagnsrammen i Husbanken med 1,57 milliarder kroner.

Dette tilsvarer rundt 900 plasser, ifølge en pressemelding.

– For regjeringen er det viktig at eldre får en trygg og verdig alderdom. Vi legger derfor til rette for at kommunene fortsetter arbeidet med å bygge flere og bedre heldøgns omsorgsplasser, sier eldre- og folkehelseminister Sylvi Listhaug.

Forslaget innebærer at den totale rammen for 2019 nå blir 4,18 milliarder kroner.

Det tilsvarer bygging, rehabilitering og utskifting av omtrent 2400 plasser i 2019. Halvparten av bevilgningen er rettet inn mot netto tilvekst av heldøgns plasser i kommunen.

–  Alle eldre med omsorgsbehov skal være trygge på at de får et godt tilbud når de trenger det. Med denne satsingen legger vi til rette for at det kan bygges og moderniseres et rekordstort antall heldøgns omsorgsplasser, sier Listhaug videre i pressemeldingen.

Det er ifølge pressemeldingen et stort behov for flere heldøgns omsorgsplasser, og prognoser fra Husbanken viser høy aktivitet i kommunene.

Artikkeltags