Bodø er blitt en versting når det gjelder boligpriser. Ikke for dem som allerede eier en bolig, de kan le hele veien til banken, men for dem som prøver å kjøpe seg en.

Ifølge den såkalte Sykepleierindeksen er det i løpet av bare ett år blitt dobbelt så vanskelig å få stort nok lån til å kjøpe en bolig i Bodø. Jo lavere tall, jo verre er det å kjøpe bolig og tallet for Bodø er 16,2.

Det er bedre enn for Oslo-regionen og Tromsø, men verre enn alle andre byer. Tallet for Bergen er for eksempel 25,8, Stavanger ligger på 29,4, Trondheim 22,8 og Kristiansand 47,8.

Sykepleierindeksen er et samarbeid mellom Eiendom Norge og Eiendomsverdi, og viser hva en person med 600.000 kroner i inntekt får låne til boligkjøp.

Indeksen har vært kritisert for å gi et skjevt bilde av boligmarkedet. Både ved at den ikke tar med egenkapital, eller tar høyde for det rekordlave rentenivået.

Begge deler er relevante innvendinger, og indeksen forteller ikke hele sannheten.Men det den gjør er å gjøre det mulig å sammenligne boligpriser over tid, og vise forskjeller fra sted til sted.

At enkelte boligkjøpere har egenkapital svekker heller ikke indeksen; det understreker bare nok en gang de enorme forskjellene i boligmarked. Et av hovedproblemene i markedet er nettopp de klare sosiale forskjeller mellom hvem som har og ikke har egenkapital, eller kan skaffe slik. Og de som ikke har, er helt avhengig av å låne.

Det interessant med denne ferske indeks er derfor ikke hva den isolert sier om boligmarkedet i Bodø, men hva den sier om utviklingen. Ut fra det er det ingen tvil om at boligmarkedet i Bodø er et av landets aller vanskeligste, og at situasjonen blir raskt verre.

Begge deler er problematisk, ikke bare for den enkelte boligkjøper, men også for utviklingen av Bodø og byens evne til å tiltrekke seg nok kompetent arbeidskraft.

Og Bodø er ikke alene, situasjonen forverres over hele landet noe som burde gjøre dette til et av valgkampens viktigste tema, ikke minst for unge velgere.

Det finnes ingen enkel løsning. En mulighet er å øke bankens utlånsmuligheter, slik at flere får lån til boliger. Men skal man redusere prisene, kommer man ikke unna å bygge flere boliger.

Her har partiene ulike løsninger. Noen vil utvikle en tredje boligsektor, der det offentlige bygger boligene. Andre vil la markedet gjøre jobben.

Norge har hatt en tredje boligsektor, og det gikk til slutt helt galt. En ny satsing må derfor være annerledes, for eksempel etter modell av Danmark.

Problemet for dem som tror markedet vil løse alt er at det så langt har gjort en elendig jobb. Det å tro at det vil endre seg av seg selv er å tro på eventyr.