(Nettavisen Økonomi): De lange obligasjonsrentene i Norge har stupt, som indirekte påvirker boliglån med fastrente. Det kommer nå låntakerne til gode. Norgessjef Trond Mellingsæter i Danske Bank bekrefter overfor Nettavisen Økonomi at banken mandag morgen har satt ned fastrentene for de lengste lånene.

– Bakgrunnen for endringen er en tilpasning til markedssituasjonen, sier Mellingsæter.

Ordinære boliglånskunder i Danske Bank kan nå binde for 3 år fremover til 2,60 prosent, mens medlemmer av organisasjonen Akademikerne slipper unna med 2,50 prosent. Disse rentene er uendret.

Men Danske Bank har satt ned renten på 5 års rentebinding med 0,5 prosentpoeng til 2,85 prosent og renten på 10-årslånene med 0,2 prosentpoeng til 3,10 prosent. Dette gjelder for boliglånskunder uten foreningsavtale. Er du medlem av en stor organisasjon som har avtale med banken, ligger rentene litt under dette. Denne kalkulatoren hjelper deg med å vurdere om flytende rente vil være billigere enn fastrente.

Billigst overalt

I tabellen under har vi gjengitt fastrentene med 3-års rentebinding i ti utvalgte banker og bankenes tilsvarende flytende boliglånsrenter. Forutsetningen er et lån på 2 millioner kroner innenfor 67 prosent av takst til bankenes ordinære kunder, nedbetaling over 20 år, effektiv rente.

Bank3-års rentebindingFlytende rente
Storebrand Bank2,58 %2,79 %
KLP Banken2,59 %3,32 %
Danske Bank2,69 %3,37 %
Fana Sparebank2,69 %2,90 %
Sparebank 1 Østlandet2,75 %3,21 %
Nordea Bank2,76 %3,11 %
Sparebanken Vest2,80 %3,26 %
Sparebanken Sør

2,82 %

3,23 %
DNB Bank2,86 %3,22 %

Kilde: Finansportalen.no/Nettavisen Økonomi

Som vi ser av tabellen, ligger boliglån med 3-års rentebinding lavere enn de flytende rentene i samtlige ti banker i oversikten. Forskjellen er opp mot 0,6 prosentpoeng.

– Når fastrentene er så lave som de er nå, er det en lavere nedside ved å binde renten. Men vi ser at flere velger en kombinasjon, der de kanskje binder 50 prosent av lånet, eller de velger å betale ned ekstraordinært på de flytende boliglånene, sier forbrukerøkonom Cecilie Tvetenstrand i Danske Bank til Nettavisen Økonomi.

Velger flytende

Norske låntakere skiller seg ut ved at en klart lavere andel har tatt opp boliglån med fastrente. Over 90 prosent av låntakerne har valgt flytende boliglånsrenter, som svinger i takt med de korte pengemarkedsrentene. Da er låntakerne sårbare for en oppgang i disse rentene, som vi så under finanskrisen i 2008.

Danske Bank har faktisk en mye høyere andel som binder boliglånet enn de andre norske bankene.

– Ja, hos oss er andelen 13 prosent, mens i de andre bankene ligger andelen typisk på 6–7 prosent. Det kan ha med å gjøre at vi er en partnerbank, der mange av våre kunder har høye inntekter og større boliglån, sier Tvetenstrand.

Mediekjør

Hver gang Norges Bank setter opp styringsrenten og når det er snakk i mediene om at renten skal videre opp, ser vi en ekstra pågang på fastrentelån, fortsetter hun.

– Hvis du går inngår en fastrentekontrakt, er denne kontrakten veldig låst. Du har ikke mulighet for ekstraordinære innbetalinger i fastrentelån.

I et normalt rentemarked er de korte pengemarkedsrentene lavere enn de lange rentene. Det betyr at lån med flytende boligrenter over tid skal ligge lavere enn fastrentelånene. Dagens rentemarked er derfor unormalt.

– Og historisk har det ikke lønnet seg å binde renten, medgir Tvetenstrand.

Les også: Sjeføkonom advarer igjen Norges Bank – dropp renteøkningene

Individuelt

– Men dette er veldig individuelt og avhengig av hvor romslig økonomien til den enkelte er. Du kan binde renten på så mye du vil av lånet, så her er det stor fleksibilitet. Det er heller ikke krav til minimum lånebeløp på fastrentelån, sier Tvetenstrand.

Hun tror den lave fastrenteandelen i Norge helt klart har noe med historie og tradisjoner å gjøre.

– Vi har ingen kultur for å binde renten i Norge, mens i nabolandene Danmark og Sverige er det en mye større kultur for å binde renten. Forskjellen har kanskje med at mange i Norge har en veldig god økonomi og ikke trenger å binde renten. Nordmenn ligger også på bunnen i Europa når det gjelder å utarbeide et budsjett.

– Men det har aldri vært rimeligere å binde renten enn nå. De som har høye lån, kan få en rimelig sikkerhet ved å binde renten. Ikke for å vinne penger, men for å forsikre seg mot at renteutgiftene ikke blir for høye. De må se på rentebinding som en form for forsikring, understreker Tvetenstrand.

Les også: Bankdirektør – slik villeder bankene deg

Større ansvar

Hun peker også på at flere etablerte låntakere de seneste årene fått økt verdiskapning på grunn av veksten og medvinden i boligmarkedet.- Og staten tar vare på oss og tar ansvar for våre pensjoner, men fremover må vi kanskje ta litt større ansvar selv, spår forbrukerøkonomen.

Tall fra Danske Bank viser også at 29 prosent av menn vurderer å binde boligrenten, mens bare 18 prosent av kvinnene svarer det samme.

– Hvordan tolker du denne forskjellen?- Menn står fremdeles ofte som hovedlåntakere og styrer familieøkonomien. Men vi ser at det er en endring på det feltet, og vi har flere initiativer der vi gjør vårt for å bidra til at dette bildet over tid justeres, svarer Tvetenstrand.- Menn viser seg å ha større risikoappetitt med tanke på sparing og investering, og de tror i større grad på at de kan slå markedet enn hva kvinner gjør. Å binde renten på et relativt lavt nivå, kan ha sammenheng med at de tror rentene skal opp.

Boligkreditt

For boliglån med flytende renter krever bankene ofte høyere rentesats på lavere lånebeløp. Det kan derfor være gunstig å binde renten i eksempelvis 3 år på mindre lån sammenlignet med de flytende boliglånene.

En annen mulighet i boliglånsmarkedet er å ta opp såkalte boligkreditter. Da har du en øvre kredittramme på eksempelvis 1 million eller 2 millioner kroner. Du kan trekke opp på kreditten på dagen uten å spørre banken om lov.

Disse kredittene er nærmest å betrakte som et kredittkort, en bufferkonto der du til enhver tid betaler renter av det trukne beløpet. Har du trukket opp 500.000 kroner på kreditten til 3 prosent rente, blir årlige renteutgifter 15.000 kroner, før skatt.

Blir straffet

– I Danske Bank har vi produktet Boligkreditt 45 med en belåningsgrad under 45 prosent av primærboligens verdi. Her kan kunder få en boligkreditt med lavere rente som belønning for god sikkerhet. Renten er for tiden 2,32 prosent for medlemmer av organisasjonen Akademikerne prosent og 2,85 prosent for kunder uten foreningstilknytning, sier Tvetenstrand.

– Mange eldre kunder har god struktur på økonomien med gode inntekter og betalingsevne. De kan tilby gode sikkerheter, fordi lånene er nedbetalte, men blir straffet med høyere rente på små lån. Vi ønsker å belønne disse kundene, sier forbrukerøkonomen.

Forskrifter setter begrensninger om at avdragsfrie lån som boligkreditter, kan utgjøre inntil 60 prosent av takst/antatt markedsverdi av boligen. Hvis denne verdien er på 5 millioner kroner, kan du altså ta opp en boligkreditt på inntil 3 millioner kroner. Boligkredittene fornyes gjerne automatisk for ti år av gangen.