Gå til sidens hovedinnhold

Boligkjøpere må sikres bedre rettigheter enn tilfellet er etter konkursen på Bremnes

Leder Dette er en leder. Lederen gir uttrykk for avisens holdning.

Å kjøpe bolig er for de fleste den største investering de noen gang gjør. Prisen kommer fort opp i flere millioner kroner. Mange må ta opp lån som setter familieøkonomien under sterkt press.

Likevel ønsker de fleste av oss egen bolig, og hvert år øker antall mennesker som skaffer seg råd til å kjøpe. Da bør det være et minstekrav at de faktisk kan bo i den boligen de skaffer, og at de kan flytte inn uten å risikere å tape store deler av det de har investert.

Slik er et da også for de fleste, men ikke for dem som har kjøpt seg bolig i Oksebakkveien på Bremnes. I går fortalte AN om Paul-Edvin Monsen som sammen med familien sin kan bli tvunget til å forlate huset de nettopp flyttet inn i og som har ferdigattest.

Og de er ikke alene. En rekke boligeiere i samme område risikerer å måtte flytte fra husene sine i det som etter hvert er blitt et ekstremt plaget boligprosjekt.

Det startet med at utbyggeren Bremnes Eiendom gikk konkurs. Selskapet sto for utvikling av 29 rekkehus og infrastruktur på Bremnes, og det fikk innvilget midlertidige brukstillatelser fra Bodø kommune for veien dit.

Det skjedde etter at konsulentselskapet Norconsult, på vegne av Bremnes Eiendom mente at sikkerhetsnivået var tilstrekkelig for at beboere kunne flytte inn.

Dette skjedde med et løfte om at veien skulle ferdiggjøres innen en viss frist. Så gikk Bremnes Eiendom konkurs, og nå har Bodø kommune etter en befaring vurdert dagens vei til ikke å være sikker nok likevel.

Kommunen går nå i dialog med de beboerne som står i fare for å miste sin midlertidige brukstillatelse. I verste fall kan de selv måtte ta ei regning på flere millioner kroner for å utbedre veien. Eller flytte ut av husene de har kjøpt og alt tatt i bruk.

Paul-Edvin Monsen kaller det som skjer kjipt, og stiller seg undrende til Bodø kommunes framferd i saken.

Bodø kommunes kommunedirektør sender på sin side ballen videre til eierne av Bremnes Eiendom.

Det er forståelig. Det var de som ikke overholdt tidsfristen for ferdigstillelse av veien, noe som er utgangspunktet for problemet. Men selv om disse eierne er blant Nord-Norges rikeste ble Bremnes Eiendom opprettet som et enkeltstående selskap.

Den er nå konkurs, og i boet finnes det ingen penger. Dermed kan eierne ikke tvinges til å komme på banen. Det blir helt opp til deres velvilje.

Og her ligger hovedproblemet – som den nye regjeringen bør gripe fatt i: Det må tas grep for å sikre boligkjøperes rettigheter bedre i tilfeller som dette. Enten ved å gi eiere av utbyggingsselskaper økt juridisk ansvar, eller ved å opprette statlige støtteordninger for familier som Paul-Edvin Monsens.

For dagens situasjon er helt uholdbar.

Kommentarer til denne saken