Overskriften er hentet fra Stein Sneves apropos, tirsdag 5. oktober. Her har Sneve truffet blinken. Vi ønsker flere slike apropos.

Mitt første spørsmål er; hvor mange leiligheter kan en person kjøpe opp og leie ut dersom dette fører til at prisene øker?

Det fortelles at mange melder interesse i nye boligprosjekter, kjøper, men bosetter seg ikke der, de leier ut. Er det lovlig? Er dette avtalt spill?

Bare bygg du, så leier jeg ut? Dermed tjener begge parter på opplegget. Andre, både unge og eldre, har ikke sjans til å følge med i pengegaloppen.

Når skal der bygges for dem som trenger hus, de med vanlig lønn? Mange vil kunne ha mulighet til å kjøpe/leie en leilighet uten fordyrende investorers utnytting av situasjonen. Hvilke utbyggere har mot til å gjøre noe med dette?

En annen merkelig utvikling som skjer innen byggebransjen er at leilighetene blir mindre og mindre. Jo flere leiligheter de presser inn i et bygg, desto større fortjeneste. Vegger fjernes, så henger man et skap opp på veggen med en benk foran, vips, så har vi kjøkken. Sofaen klines inntil for å få plass. To soverom mener de vi kan klare oss uten, når bare badet er stort nok til at du kommer inn med en rullestol så synes alt å være ok.

Hvordan dine bevegelsesmuligheter i «stuekjøkkenet» ellers blir, bryr man seg lite om. Man skulle tro at denne krympingen av leilighetene ville gi lavere priser, ikke det motsatte.

Så, hvem har mot, krefter og ryggrad til å gjøre noe med denne usosiale utviklingen?