I 2017 reiste det seg et fjell med leiligheter i Bodø: Svein Frode vet hva konsekvensene ble