Vil ha åtte nye boliger. Går i forhandlinger med lokal aktør

Det er i dette området (innringet) at Sørfold kommune vil legge til rette for flere boliger. Foto/kart: Sørfold kommune.

Det er i dette området (innringet) at Sørfold kommune vil legge til rette for flere boliger. Foto/kart: Sørfold kommune.

DEL

Sørfold kommune ønsker å strekke seg langt for at åtte nye boliger kan etableres på Straumen. Nærmere bestemt i Åkerveien 4.

– De nye tomtene har fin og sentral beliggenhet ved Straumvatnet, skriver kommunen i kunngjøringen.

Hensikten med planforslaget er å legge til rette for bygging av sju nye boliger, samt én som allerede står der.

– Sistnevnte vil bli rehabilitert eller erstattet med nybygg, skriver kommunen.

Planområdet skal kunne bebygges i hovedsak innen rammene i kommuneplanens arealdel.

Men den følger imidlertid ikke overordnet plan fullt ut, siden planlagt bebyggelse går inn på område regulert til friområde og at bebyggelse kommer nærmere Straumvatnet enn 50 meter.

– Kommunen har i oppstartsmøte i fjor vedtatt at endring av friområdet er et vesentlig inngrep og at planforslaget må medta konsekvensutredning for temaet friluftsliv i denne sammenheng, opplyser Sørfold kommune.

Samtidig kunngjør kommunen oppstart av forhandling om mulig utbyggingsavtale mellom Salten Entreprenør & Eiendom AS.

Johnny Mathisen i Salten Entreprenør og Eiendom. Foto: Christian A. Unosen

Johnny Mathisen i Salten Entreprenør og Eiendom. Foto: Christian A. Unosen

Artikkeltags