Beboerne i Ungbo I borettslag på Alstad i Bodø mener de går glipp av 18 millioner kroner.

Bodø kommune hevder at de 20 leilighetene ikke kan selges videre til markedspris, og at vedtektene slår fast at et salg bare skal reguleres av konsumprisindeksen.

Det betyr et gap mellom regulert pris og markedspris på 900.000 kroner per leilighet. Indeksregulert pris er i dag 65.000 kroner per leilighet.

- Det er et håpløst misforhold, sier Magne Vågeng (35).

Han er styreleder i borettslaget og har bodd der siden 2004.

Da betalte han 63.000 kroner for sin andel.

Spottpris

- Med to unger blir det trangt. Men det er liten omsetning av leiligheter i borettslaget. De som flytter, leier ut leilighetene sine her. Ingen gidder å selge til spottpris, sier han.

- Markedsverdien på leilighetene er 965.000 kroner, mener borettslagets advokat Olav Martin Jentoft.

I Salten tingrett tapte Ungbo kampen om å få hevet pristaket. 28. september i fjor fastslo dommerfullmektig Tarjei Ræder Breivoll at det foreligger en gyldig avtale om prisregulering mellom borettslaget og kommunen.

Borettslaget mener at det ikke er inngått noen avtale, i hvert fall ikke skriftlig.

- Tingrettsdommen er feil, sier advokat Jentoft.

- Dommen er riktig, sier kommuneadvokat Mona Negård.

Fredag skal Hålogaland lagmannsrett ta stilling til striden som handler om 18 millioner kroner.

Motsatt effekt

Boligene på Alstad ble bygd for å sikre unge boligkjøpere adgang til boligmarkedet.

- Men ordningen virker mot sin hensikt, mener Olav Martin Jentoft.

- Beboerne får ikke ta del i prisstigningen. De får dermed ikke råd til å kjøpe seg ny leilighet på det ordinære markedet, hevder advokaten.

- Formålet med prisreguleringen er å tilby rimelige boliger til førstegangsetablerere. Borettslaget har i alle år forholdt seg til avtalen, svarer kommuneadvokaten.

Markedspris

- De som kjøpte leiligheter i Ungbo I i 1999 og 2000, betalte markedspris, 9.900 kroner per kvadratmeter, inkludert fellesgjeld. Da må de også kunne selge til markedspris, mener borettslagets advokat.

- Bokostnadene ved å bo i Ungbo er så lave at det gir muligheter til å spare opp egenkapital, og dermed gå videre i det ordinære boligmarkedet, sier Mona Negård.