Opals postmoderne bygning får stå i fred, mens alt rundt endres totalt. For der skal 14 etasjer høye Bodø 360 vokse fram.
Tom Melby

Alt endres i Bodø. Men byen forblir den samme

Nok en gang endrer Bodø utseende. Nok en gang rives det gamle, mens nytt kommer til. Slike ombygginger av sentrum er blitt en del av Bodøs sjel: alt endres, men byen forblir den samme.
Av
Publisert