(Siste)

Bruk av åpen ild er årsaken til de aller fleste hyttebranner.

Ved starten av en ny vintersesong, er det derfor spesielt viktig at du sjekker alle ovner og piper nettopp for å unngå pipebrann.

– Å feie pipa er hytteeiers ansvar og enklest å gjøre når det er lite eller ingen snø på taket, sier skadedirektør Karsten Kristiansen Tryg Forsikring.

Verdier for rundt 200 millioner kroner går årlig tapt i hyttebranner. Feil på – og feil bruk av – pipe og ildsted er den klart vanligste brannårsaken.

Det er ofte kaldt i den norske fjellheimen om vinteren, og vi fyrer derfor mye når vi er på hytta. Nå er det tid for å sjekke om fjorårets fyring har hatt konsekvenser for skorsteinen, enten ved å ta en titt selv eller ved å kontakte feieren.

– Pipa skal feies hvert fjerde år. Det er påkrevd på bolig, men ikke for hytter. Feievesenet har derfor ikke ansvar for feiing av hyttepiper. Dette ansvaret er det hytteeieren som har, sier Kristiansen.

Som hytteeier må sette deg inn i hvilke forhold som gjelder i kommunen der du har hytte, for det er ulik praksis på dette området. Det er slett ikke automatikk i at du får utført tjenestene som du betaler avgift for.

– Noen kommuner tar feiegebyr, men du får ikke feieren automatisk på døren av den grunn. Andre tilbyr feiing etter avtale, da kommer regningen i etterkant, sier Kristiansen.

– Om du ønsker å slippe avgift og ventetid, og du er noenlunde nevenyttig, kan du gjøre jobben selv. Feieutstyr er stort sett enkle redskaper som ikke koster mye, men husk endelig å sikre deg godt mot å falle, sier skadedirektøren.

– Om det fyres feil kan det på få år bygge seg opp et lag med sot og bek, som kan føre til pipebrann om det ikke feies.

Som hytteeier bør du også sjekke pipe og ildsted for rusk, planter eller fuglereder. Gass- og parafinovner må renses for støv og skit.

– Er pipa utett eller foringer og murpuss smuldret, blir forbrenningen dårlig. Også tilførselsrøret fra peis til pipe er en kilde til feil i hver ende, sier Kristiansen, som forteller at varme og elde bryter ned piper som har stått en stund.

– Det er ofte røyken som dreper, og utettheter kan gjøre at røyk trekker inn i bygget om natten, og ikke oppdages før det er for sent, forteller skadedirektøren.

Årsaker til hyttebrann

Bruk av åpen ild: 43 %

Bruk av elektrisitet: 25 %

Påsatte branner: 15 %

Andre årsaker: 12 %

Lynnedslag: 5 %

Gode vaner for å unngå brann

Fyr alltid med passe mengder tørr ved og god trekk.

Husk gnistfanger foran peisen. Og ikke bruk peis/ovn som tørkestativ

Hold alltid ildstedet under oppsikt.

Tøm asken på et forsvarlig sted.

Gå aldri fra levende lys

Sjekkliste for hytte-eiere

Er det montert røykvarsler eller FG-godkjent boligalarmanlegg?

Sjekk røykvarsler hver gang dere tar i bruk hytta. Test også en gang i året med røyk.

Bytt batteri på røykvarsleren minimum en gang per år.

Er husbrannslange og/eller brannslokkeapparat lett tilgjengelig?

Gjennomføres jevnlig egenkontroll på brannslokkeutstyret?

Finnes det tilstrekkelig med rømningsmuligheter?

Blir pipa feiet jevnlig? Få råd om feiing av brannvesenet

Brukes levende lys kun under tilsyn?

Slås alle elektriske apparater av om natta og når hytta ikke er i bruk?

Er sikringsskap, kontakter og ledninger uten synlige skader og sterk varmgang?

Brukes flyttbare elektriske ovner kun under tilsyn. (ANB)