Meglerne kjempet om det enorme boligsalget i Bodø - prisforskjellen var enorm