Folk på Mørkved er ikke stolte av bydelssenteret. Nå blir det folkemøte