Gå til sidens hovedinnhold

Brannfeller går i arv

Artikkelen er over 9 år gammel

I et glohett boligmarked går branntekniske feil og mangler ofte i arv fra en boligeier til den neste.

(Siste)

Norsk brannvernforening frykter at den høye omsetningshastigheten fører til at boligkjøpere ikke er så nøye med å sjekke det branntekniske.

– I jakten på drømmeboligen er det lett å la seg blende av stilfullt interiør og smarte romløsninger, sier administrerende direktør Dagfinn Kalheim i Norsk brannvernforening.

– Slike kvaliteter blir lite verdt, om det er alvorlige feil og mangler ved brannsikkerheten i boligen.

Ifølge brannforskriftene er det eier som til en hver tid har ansvar for at en bolig tilfredsstiller lovpålagte krav til brannsikkerhet.

Kalheim vil likevel advare folk på boligjakt mot å ta for gitt at alt er i orden, når de møter opp på visninger.

– Vi vet at en del boligeiere slurver med brannsikkerheten. Derfor bør alle som går på boligvisninger ha dette som et høyt prioritert tema i møtet med eiendomsmekler eller boligeier, mener Kalheim.

Av utstyr og installasjoner i boliger som fortjener et kritisk søkelys, peker han særlig på røykvarslere, håndslokkeutstyr, elektriske anlegg, skorstein og ildsteder.

Feil og mangler på nevnte utstyr og installasjoner avdekkes med jevne mellomrom gjennom boligkontroller og tilsyn.

Det har vært krav om minst én fungerende røykvarsler og godkjent håndslokkeutstyr i hver boenhet siden 1990. Likevel har undersøkelser vist at opp mot en halv million mennesker kan være uten tilstrekkelig varsling ved brann, fordi røykvarslere ikke fungerer.

Mangel på ettersyn og kontroll av håndslokkeapparater gjør at det også oppstår feil på disse.

– Langt i fra alle boligeiere vet at håndslokkeapparater med pulver skal kontrolleres av fagfolk hvert femte år, mens det for skumapparater er krav om kontroll hvert annet år, sier Kalheim.

Å avdekke feil og mangler ved elektriske anlegg krever fagkunnskap. I boligtakster er det elektriske anlegget som regel ikke vurdert. Mulige kjøpere bør derfor be om dokumentasjon for at anlegget er kontrollert og funnet i orden.

– Dersom anlegget er av eldre dato, og det ikke har vært kontrollert på mange år, vil vi anbefale kjøpere å be om en el-sjekk av registrert installatør for eiers regning. En slik sjekk koster anslagsvis et par tusen kroner og bør ikke være noe urimelig krav, sier Kalheim.

På samme måte som for elektriske anlegg anbefaler han boligkjøpere å be om dokumentasjon for at skorstein og ildsteder er kontrollert og funnet i orden. Eventuelle feil og mangler på skorstein og ildsteder vil normalt framgå av tilsynsrapporter fra kommunens feiervesen. (ANB)