Vet du hva BYA betyr?

Artikkelen er over 2 år gammel
DEL

Det er en jungel av ord og forkortelser du møter når du skal ut og handle bolig.

BRA, BTA og BYA er viktige forkortelser i forbindelse med bolighandel. Men langt fra alle vet hva de betyr.

Du finner disse i boligannonser, prospekter og tilstandsrapporter. I en undersøkelse YouGov har utført for NITO Takst, svarer for eksempel 31 prosent at de ikke vet hva en festetomt er, skriver det oppdragsfinansierte nyhetsbyrået.

– Noen boligkjøpere synes kanskje det er flaut at de ikke vet hva enkelte ord og uttykk betyr og lar være å spørre megler eller takstmann. Men det er bedre å stille et ”dumt” spørsmål enn å være usikker på hva man faktisk kjøper. I de fleste tilfeller er det flere som lurer på det samme som deg selv, sier administrerende direktør Espen Fuglesang i NITO Takst.

Fuglesang er utdannet både som takstmann og eiendomsmegler.

– Skal man kjøpe en bolig eller hytte, bør man finkjemme teksten i prospektet og boligsalgsrapporten og spørre dersom det er noe man ikke forstår, sier han.

I NITO-undersøkelsen svarer  hele 52 prosent at de ikke vet hva BRA står for, 66 prosent vet ikke hva BTA er og hele 87 prosent vet ikke vet hva BYA betyr.

– BRA står for bruksareal, det vil si summen av det arealet i en bolig som ligger innenfor ytterveggene. BTA står for bruttoareal, og vil si arealet av hele boligen målt fra ytterveggenes ytterside til midt i en eventuell vegg mot naboen. Gulvareal under vegghøyde på 1,90 regnes ikke med, sier Fuglesang.

SPØRREUNDERSØKELSEN 
Vet du hva du hva disse ordene/forkortelsene betyr i forbindelse med bolighandel?


BRA. Nei: 52 % 
BRA står for bruksareal, det vil si summen av det arealet i en bolig som ligger innenfor ytterveggene.

BTA. Nei: 66 % 
BTA står for bruttoareal, det vil si arealet av hele boligen målt fra ytterveggenes ytterside til midt i en eventuell vegg mot naboen.

BYA. Nei: 87 % 
BYA står for bebygd areal, ofte omtalt som bygningens fotavtrykk, det vil si alle bygninger, bygningsdeler og konstruksjoner over bakken, og åpent overbygd areal.

Legalpant. Nei: 86 %  
Legalpant vil si at en panterettighet gis med hjemmel direkte i lov uten at det er en forutgående avtale om pant eller at det er tatt pant ved utleggsforretning. En kommune har for eksempel legalpant i fast eiendom for avfallsgebyr, feieavgift og årsgebyr for vann og kloakk.

Primærrom. Nei: 23 % 
Primærrom vil si rom for kort eller langt opphold i en bolig. Kjøkken, stue, soverom, bad, vaskerom, entré og arbeidsrom, i tillegg til trapp mellom p-romme regnes som primærrom.

Solgt som den er. Nei: 16 % 
Solgt som den er innebærer at selgeren fraskriver seg noe ansvar, men ikke alt. Det er ikke mulig for en profesjonell selger å kvitte seg med enhver risiko og ansvar knyttet til et salg.

Konsesjon/odel. Nei: 34 % 
Konsesjon/odel vil si at det er boplikt i fem år ved erverv av jord- og skogbrukseiendommer med et totalareal på over 100 dekar, eller der mer enn 25 dekar er fulldyrket.

Energimerking. Nei: 23 % 
Energimerking gir en samlet vurdering av bygningens energibehov, det vil si antall kilowatt-timer bygningen eller boligen trenger per kvadratmeter for normal bruk. Energimerking er blitt obligatorisk for alle boliger og hytter som skal selges eller leies ut, og som er minst 50 kvadratmeter store.

Festetomt. Nei: 31 % 
Festetomt er en del av en landeiendom der det foreligger et leieforhold mellom en grunneier, og en fester/leietaker. Grunneieren krever inn en (som regel årlig) grunnleie.

Eierseksjon. Nei: 49 % 
Eierseksjon er betegnelsen på en leilighet eller et lokale der eieren har enerett til å bruke selve leiligheten/lokalet, men der hele eiendommen (bygning og tomt) er i sameie med andre seksjonseiere.

Primærbolig. Nei: 20 % 
Primærbolig er boligen hvor du har ditt hjem. Primærboligen vil i utgangspunktet være den boligen du er folkeregistrert bosatt i ved årets utgang. 

Sekundærbolig. Nei: 25 % 

Sekundærbolig vil si andre boliger, som kommer i tillegg til primærboligen, men som ikke defineres som fritidseiendom eller næringseiendom.

(Kilde: YouGov/NITO Takst)

Artikkeltags