Vil bygge private omsorgsboliger på Rønvikleira

Hvis Høyre får makta, skal seniorer få kjøpe leilighet i et senter der de også kan få sykehjemsplass når de trenger det.