Gladnyhet til førstegangskjøpere i Bodø - får 100 millioner ekstra

DEL

Så langt i år har 52 husstander fått hjelp til å kjøpe bolig gjennom startlån i Bodø kommune. Nå øker kommunen årets låneramme til nesten det dobbelte, for å hjelpe enda flere inn i boligmarkedet, heter det i en pressemelding.

I utgangspunktet var det for 2019 satt av 120 millioner kroner i låneramme for startlån i Bodø kommune. Nå øker kommunen årets låneramme til 220 millioner kroner.

Bevisst satsing

– Dette betyr at enda flere får hjelp gjennom startlånsordningen og kan gå over i en mer varig og trygg boligsituasjon, sier boligkoordinator Lise Rånes i Bodø kommune.

Cirka 60 prosent av de husstandene som har fått mulighet til å kjøpe egen bolig gjennom startlån i Bodø kommune i år er barnefamilier.

– Det er en bevisst satsing på barnefamilier. Kommunen er opptatt av å legge til rette for gode oppvekstvilkår for barn- og unge. Det å eie egen bolig er noe som bidrar til stabil boligtrygghet over tid og tilhørighet i et lokalmiljø, sier Rånes.

– Noe av det aller viktigste vi gjør Både ordfører Ida Pinnerød og Therese Blomsø, regiondirektør i Husbanken Nord, Bodø, er fornøyde med at kommunen øker satsingen på startlån og at flere får hjelp til å komme inn i boligmarkedet.

– Det å kunne bidra til at barn og unge får en stabil og trygg oppvekst, er noe av det aller viktigste vi gjør, sier ordfører Ida Pinnerød som også ønsker å skryte av den gode jobben som gjøres både i Husbanken og i kommunen.

– Jeg får ofte meldinger fra folk som har fått hjelp til å kjøpe egen bolig gjennom startlån, og som ønsker å gi en takk til kommunen. Det synes jeg er veldig hyggelig, sier Ida Pinnerød.

Regiondirektør Therese Blomsø i Husbanken Nord, Bodø, er også svært godt fornøyd med satsingen på startlån i Bodø kommune.

– Husbanken har en bevisst satsing på at barn og unge skal bo godt og trygt. Det er en ønsket retning at så mange som ønsker det skal få muligheten til å eie egen bolig, sier Therese Blomsø.

Ellinor Myhre, konstituert virksomhetsleder for boligkontoret i Bodø kommune, sier at hun i løpet av de siste årene har sett en endring i mottakere av startlån.

– Fram til 2015 var det stort sett unge i etableringsfasen som fikk lån til egenkapital. Nå er det husstander som er økonomisk vanskeligstilte som får finansiert hele boligkjøpet gjennom startlån, sier Myhre.

Suksessfullt verktøy

Bodø kommune har de siste tre årene lånt ut cirka 120 millioner kroner årlig, men det siste året har det løsnet noe i boligmarkedet for kommunens lånesøkere og startlånsrammen på 120 millioner kroner i år, holdt i underkant av halve året.

– Så langt i år har 52 husstander fått kjøpe egen bolig, gjennom startlån i Bodø kommune, og av disse er 30 barnefamilier. De øvrige 22 er enslige eller par uten barn. I tillegg har vi noen saker hvor vi har refinansiert gjeld for å kunne beholde bolig og gitt lån til utbedring av bolig, sier Ellinor Myhre.

Viktig verktøy Boligkoordinator Lise Rånes påpeker at Bodø kommune jobber offensivt i sin boligsosiale satsing, og det har vært en god dialog med ulike aktører i boligmarkedet om hva Bodø mangler av boligtyper og prissegment.

– Startlån er en av de mest suksessfulle verktøyene for å få gjennomført den boligsosiale satsingen, sier Rånes og fortsetter:

– Dette er en ordning først og fremst for husstander som er ansett for å ha en vanskeligstilt økonomisk situasjon, og dette baseres på inntekten.

Nå håper hun at enda flere får muligheten til å kjøpe egen bolig gjennom startlånsordningen i Bodø kommune i år.

– Med 100 millioner kroner ekstra i låneramme for 2019, håper vi å kunne hjelpe kanskje dobbelt så mange husstander med å kjøpe egen bolig i år, sier Lise Rånes.

Artikkeltags