Billige hytter for alle

Hva med en billig overnastting i et fyrtårn? Svenner fyr i Vestfold er ett av fler fyr som tar i mot overnattingsgjester.

Hva med en billig overnastting i et fyrtårn? Svenner fyr i Vestfold er ett av fler fyr som tar i mot overnattingsgjester. Foto:

Artikkelen er over 5 år gammel

Det bygges nå ut et nettverk av nye, enkle overnattingstilbud langs kysten, i marka og i bostedsnære naturområder.

DEL

Lokale nyheter – 5 kr for 5 uker

Flere aktører innenfor friluftslivet i Norge står bak tilrettelegging av de nye overnattingsstedene for allmennheten langs kysten og i nærmiljøet.

Et eksempel på satsingen er Kystleden; et nettverk av stier, båtleder og overnattingsmuligheter i fyr og hytter langs kysten.

Kystleden er opprettet gjennom et samarbeid mellom DNT, Forbundet Kysten, Friluftsrådenes Landsforbund og Fyrhistorisk Forening. Allerede i dag får allmennheten tilgang til mange kystperler gjennom kystleden.

Lasse Heimdal, generalsekretær i Friluftslivets fellesorganisasjon (FRIFO) mener den nye satsing vil bli en viktig del av framtidens friluftsliv i Norge.

– Mange av hyttene vil være tilgjengelig i gang-, sykkel- eller roavstand fra bo-områder. Satsing på turisthytter langs kysten og i lavlandet der folk flest bor, er en unik mulighet til å bygge opp et miljøvennlig og rimelig friluftstilbud for folk flest, sier han.

Enkle overnattingshytter konkurrerer i liten grad med andre tilbud, og gir familier og skoleklasser anledning til å oppleve flott natur til lave kostnader.

Rotete tilskuddsordninger gjør imidlertid etablering vanskelig, mener Heimdal.

– Regler for tildeling av spillemidler og andre tilskuddordninger må lempes, slik at det blir lettere å bygge ut dette tilbudet, sier han.

Det er i utgangspunktet ikke mangel på hytter. Friluftslivsorganisasjonene får stadig tilbud om å overta eller leie offentlige eller private eiendommer med attraktiv beliggenhet for en rimelig penge.

Men eiendommene er ofte i en slik tilstand at det trengs omfattende investeringer før de kan gjøres tilgjengelig for allmennheten. Disse pengene har sjelden de frivillige organisasjonene.

Gjennom spillemidlene gir staten tilskudd til overnattingshytter på fjellet, men ikke til hytter nær der folk bor.

– Dette opplever vi som uforståelig, sier Lasse Heimdal.

– Enkle og primitive hytter konkurrerer i liten grad med andre overnattingstilbud. Nå har vi anledning til å gi alle de som ikke har råd til egen hytte i strandsonen et unikt og billig tilbud. I tillegg kan skoler og barnehager få tilbud om nærmiljøhytter, ofte kombinert med forslag til undervisningsopplegg.

Generalsekretæren viser til at enklere tilskuddsregler og bedre rammer vil sette fart på utbyggingen av tilbudet.

– Det er i tillegg god miljø- og folkehelsepolitikk”, sier han. (ANB)

Artikkeltags