Mange kan ikke husleiereglene

Forbrukerrådet. Torgeir Øines.

Forbrukerrådet. Torgeir Øines. Foto:

Artikkelen er over 3 år gammel

- Folk tror at huseier kan låse seg inn når som helst.

DEL

En undersøkelse Forbrukerrådet har gjort viser at en av syv ikke kjenner til rettighetene sine som leietager.

- Folk tror at de må godta at leien plutselig dobles, at de må betale for ny varmtvannsbereder og at utleier kan låse seg inn når som helst. Det er heldigvis feil, sier regiondirektør Torgeir Øines ved Forbrukerrådet i Nordland i en pressemelding.

Undersøkelsen viser også at de under 30 godtok kravene i større grad enn eldre.

Lurer på husleien

- Spørsmål om husleie er en av de vanligste henvendelsene til Forbrukerrådet. Vi er derfor opptatt av at folk er kjent med rettighetene sine, Forteller Øines.

Husleieloven har klare regler for når leien kan settes opp. Hvilket ansvar du har når det gjelder veldliikehold av boligen er også klart beskrevet i loven.

- Du skal gjøre vanlig innendørs vedlikehold, som å rense sluk og skifte batterier på røykvarsleren. Men du skal ikke behøve å betale for nytt sluk eller å kjøpe en ny røykvarsler. Skal du male eller tapetsere, må du huske å få huseiers tillatelse, sier han.

Husk leiekontrakt

Det er viktig å få en skriftlig avtale. Der skal alle viktige forhold være med; som størrelsen på husleien, når den skal betales og hvem du skal betale til, hva som er inkludert og eventuelle andre plikter.

- Husleien skal dekke alle utgifter, som forsikringer for bygget, kommunale avgifter og ytre vedlikehold, men strøm må leietaker som regel betale selv. Du kan heller ikke regne med at internett og kabel-TV er med. Spør utleier om hva som er inkludert i prisen. Også eventuelle ekstraplikter som gangvask og snømåking om vinteren bør med, sier regiondirektøren.

For leiligheter er det vanlig å ha tre måneders oppsigelsesfrist, men for hybel er den som regel på en måned. Det er mulig å avtale at du bor i leiligheten fra en bestemt dato til en annen, men da må utleier ha en god grunn til det. Det kan for eksempel være at han skal leie ut mens han er bortreist.

Hvis ikke, skal kontrakten være på minimum tre år. Det er unntak for hybler og sokkelleiligheter når utleier bor i huset, da sier regelen ett år.

- Loven er streng på dette punktet. Hvis du inngår dårligere vilkår enn loven, gjelder de ikke og kontrakten går over til å bli en løpende avtale, opplyser han.

Krev depositumkonto

En vanlig problemstilling dreier seg om uenigheter rundt skade på bolig, eller at utleier hevder noe mangler fra boligen.

- Du kan sikre deg mot erstatningskrav ved å bruke vårt overtakelses- og tilbakeleveringsskjema. Ta bilder og skriv ned hvilke skader som allerede finnes i leiligheten når du overtar den, så du ikke får skylden for herjingene til tidligere leietagere, tipser Torgeir Øines

Depositum skal settes på egen depositumskonto, og den skal stå i ditt navn. Studentsamskipnadene er unntatt. De kan sette pengene inn på en felles konto. Utleier skal betale kostnaden for kontoen.

- Sett aldri depositum inn på utleiers personlige konto. Da har du har ingen kontroll, og det kan bli vanskelig å få igjen pengene, advarer Torgeir Øines.

Forbrukerrådet ber også studentene om å unngå «garantier» som tilbys på markedet.

- Vi mener de er lite gunstige for leietager. Forsikringsselskapet vil dekke eventuelle krav fra huseier, men etterpå gå på deg. Det er kun en garanti for utleier, som du må betale, poengterer regiondirektør Torgeir Øines ved Forbrukerrådet i Nordland.

Hvis uhellet er ute

Hvis du er uenig med utleier om noe, og dere ikke greier å løse saken dere imellom, finnes det egne husleietvistutvalg i Oslo, Trondheim og Bergen. Andre steder kan sakene tas til Konfliktrådet eller Forliksrådet.

Artikkeltags