De som kjøpte Bodø-eiendommen planlegger på sikt boliger