Før valget ble det lovet at det skulle satses på Bodø-skolen og byens unge, «alle» forsto at posisjonen mente alvor siden de allerede hadde begynt å ansette flere lærere og bygge skoler. Denne gangen viste det seg derimot at så snart posisjonen hadde vunnet valget og det første budsjett lages, så endres prioriteringene. Oppskriften da som nå er ostehøvelkutt for å heller tilfredsstille de ulike partiene sine satsingsområder. Resultatet ble kutt i primæroppgavene, hovedsakelig de som jobber ute i felten.

Bodøværinger, vi har blitt lurt!

Årets budsjett er intet unntak, for tredje året på rad blir Bodø-skolen taperen. Lite penger til å oppgradere skolebygg, nye ostehøvelkutt og atter en gang store kutt i antall lærere. Usikker på hvilken følelse jeg nå har etter å ha sett posisjonens budsjett. Er det utmattelse, frustrasjon, tristhet eller bare sinne? -jeg har i hvert fall følelsen av å bli lurt!

Så litt fakta om hva som blir prioritert i år:

Posisjonen får inn ekstra penger ved å atter øke halleien for barn og unge, som bare på fjorårets budsjett fikk økt halleien sin med mellom 20 og 30 % – det er noen lodd/sekker dopapir som må selges. De fjerner bunnfradraget for dem som eier egen bolig – også dette blir det verst for dem som har minst. Den største innsparingen kommer via ostehøvelkutt, hvor ingen har helt kontroll på konsekvensene – lukker øynene og satser på at det går bra.

I samme budsjett velger de å prioritere skolemat. Pilotprosjektet konkluderte med vil koste over 20 millioner årlig hvis alle skolebarn skal få det tilbudet, men dersom man tar høyde for at en pilotskole ikke fikk tilbud om mat for under 50,- kroner pr. elev pr. måltid så ender den summen på 57 millioner pluss transport og personalkostnader. I samme rapport kommer det også fram at skolene må oppgraderes for å tilfredsstille mattilsynets krav til å lage og lagre mat. Kameratene med makta vil også at alle barn skal få fritidskort (en fast sum penger til den aktiviteten de ønsker), dette helt uavhengig om du er sønnen til en av byens millionærer eller en av byens fattige. Kan også nevne andre prioriteringer som velges å opprettholde; Antall ledere, kurs, reiser, gaver og bevertning og ikke minst kulturbudsjettet!

Som et påheng til min frustrasjon kan jeg nevne at Venstre og Høyre i år har funnet sammen om et skolebudsjett, her hadde vi avsatt 254 millioner til oppgradering av skolebygg (se behovet til Østbyen, Alstad B og Bodøsjøen). Vi klarte også å reversere lærerkuttene for 2022–2024 i tillegg til at vi reverserte mesteparten av fjorårets lærerkutt. Alt dette på bekostning av skolemat, fritidskort og den økonomiske gevinsten av å bygge barnehager i privat regi.

Gleder meg til budsjettforhandlingene i desember, dette til tross for at posisjonen aldri har flyttet en eneste krone under budsjettmøtene de forrige årene.

Bodøværinger, våkn opp! -vi må si fra, og så skal vi pinadø ikke bli lurt igjen i 2023!