Det er Salten tingrett som har frifunnet mannen. Fremtind Forsikring må også ut med 219.837 kroner i saksomkostninger til mannen.

Bakgrunnen for saken var at han kjørte av veien så lang tilbake som i juni 2017. Bodømannen hadde vært i nærheten av Stockholm og skulle kjøre hjem med morens bil sammen med venn av seg.

Kjørte av veien

Søndag morgen i 2017 kjørte de av veien i Sverige og begge ble fraktet til Örnsköldsvik sykehus med moderate skader. Bilen ble totalvrak.

Forsikringsselskapet betalte ut 245.286 kroner til moren, men mente at de hadde krav om regress overfor sønnen. De var av den oppfatning av at han hadde utvist grov uaktsomhet.

Partene er sterkt uenig i hva som skjedde.

Saken ble brakt inn for Salten tingrett 1. desember 2020.

Påstand

I retten påsto Fremtind at bodømannen hadde sovnet bak rattet.

Eller subsidiært:

At han rettet oppmerksomheten bort fra veien og kjørte på en slik måte at han havnet av veien.

Forsikringsselskapet ble ikke hørt:

– Retten finner det ikke sannsynliggjort at mannen var i en slik tilstand at han ikke burde kjørt bil på det aktuelle tidspunktet. Hans handlemåte kan da vanskelig karakteriseres som et markant avvik fra forsvarlig handlemåte. skriver de i dommen.

Og oppsummerer:

– Vilkårene for krav på regress er følgelig ikke oppfylt. Mannen frifinnes.