Bodøs nye signalbygg er fullt: - Vi har måttet si nei til interessenter

Kontorfelleskapet BIG på Stormyra er nå nesten fylt opp. Årsaken er fokus på miljø og bærekraft, tror direktør Anders Coucheron i Hundholmen Byutvikling.