Økonomien i Bodø er en skam! Utrolig at våre folkevalgte politikere kan kjøre byens økonomi så fullstendig feil. Det har gjennom flere år blitt satset store beløp på «fancy» prosjekt, primært via lån, der rentene nå blir ganske heftige etter renteoppgangen.

Siste kommunale budsjett skremmer mange av byens beboere da de allerede ser at de får en langt vanskeligere fremtid både økonomisk og ved mindre, eller helt manglende bistand fra forskjellige kommunale etater på grunn av sparing og sløyfing av tiltak.

Samtidig vet vi jo at det dessverre allerede ligger store, kommende kommunale kostnader som ny by, ny flyplass, kulturbyen 2024, som skal finansieres primært av penger kommunen ikke har, og der vi heller ikke vet konkret hva kostnadene blir.

Helge Jenssen hadde et glimrende innlegg om problemene i AN nylig, både store og små, men viktige og høyst reelle tema.

Det er stadig oppe til diskusjon i engere forsamlinger med påstander at det synes som om dagens lokalpolitikere finansierer med en liten baktanke om at det satses på at det nok blir neste bystyre som ender opp med problemene.

Bare det å komme med at selv lovpålagte kommunale tjenester ikke finansieres er en utrolig og skremmende uttalelse.

Det er tydelig at vi, byens innbyggere, går tøffe tider i møte!