Bodøs grønne storstue

 Den kjente og kjære hvalrossen er blitt en del av en kunstinstallasjon med en miniatyrutgave av tidevannsstrømmen i Saltstraumen.

Den kjente og kjære hvalrossen er blitt en del av en kunstinstallasjon med en miniatyrutgave av tidevannsstrømmen i Saltstraumen.

Av
DEL

Kronikk Tirsdag gjenåpner Rådhusparken og Solparken etter en omfattende rehabilitering. Forurenset masse er skiftet ut, nye kunstinstallasjoner og lekeapparater kommer inn, biltrafikken ledes utenom parken – og hvalrossen har flyttet hjem igjen.

Den nye parken tilpasser seg nye behov og nye tanker om hva sentrum skal være. Samtidig kan det være interessant med et tilbakeblikk på historien til byens grønne storstue.

Solparken ble etablert i forbindelse med Nordlandsmessen i 1926, som en markering av at også Bodø ville ha et parkanlegg i sentrum. Gamle bilder av Solparken viser et idyllisk grøntområde med breie stier med hvit sand, frodig beplantning og en flott musikkpaviljong av typen vi finner i Oslo og andre større byer.

Dessverre fikk parken kort levetid. Bombingen i 1940 raserte området. Skolen som sto der posthuset står i dag, brant ned, og kirka på den andre sida av parken forsvant. Bare Nordlandsmuseet sto igjen.

I gjenoppbyggingsarbeidet ble det tidlig prioritert å gjenopprette Solparken. Det skjedde samtidig med bygginga av domkirken og det nye rådhuset fra midten av 50-tallet av. Med rådhuset oppsto også Rådhusparken, og dermed to parallelle parker, med en stor musikkpaviljong imellom (kanskje bør vi vurdere å samle oss om ett navn, nå når disse parkene slås sammen til et stort, sammenhengende grøntområde?).

Det har lenge vært diskutert om disse parkene fungerte godt nok. Mange har hatt ideer til hvordan arealet kunne utnyttes bedre. Det vi nå ser, er resultatet av grundige vurderinger. Rådhusarkitektenes forslag om en «rådhusplass» er erstattet av et friområde som er både grønnere og mer variert. Aktivitetsflaten nærmest rådhuset kan islegges, brukes til ballspill og annen uformell aktivitet, og hvalrossen har blitt en del av en kunstinstallasjon med en miniatyrutgave av tidevannsstrømmen i Saltstraumen.

Enkelte har reagert på at parkene mister litt av sitt grønne preg. Det har vi forståelse for. Et tettere, mer kompakt sentrum trenger grønne «tilfluktsrom» der vi kan puste ut og stresse ned, skjermet for byens kjas og mas.

Samtidig er Solparken en stor og romslig park. Mens de gamle parkene var preget av store, monotone områder med gressplen, har utformingsplanen funnet plass til både piknikplen, et «skogsområde» langs Rensåsgata og en skjermet dufthage som legger til rette for avslapning og rolig opphold.

Det er også viktig å være klar over at nye Rådhusparken/Solparken en del av en større helhet. 10. juni vedtok bystyret en ambisiøs handlingsplan for parker og byrom. Planen er et resultat av en omfattende medvirkningsprosess, og vektlegger variasjon og bredde i utforming og tilrettelegging. Nærliggende grøntområder som Anna Benoni-parken, Zephyrhaugen, Rensåsen og uteområdet ved Aspåsen skole skal tilby rolige, grønne soner, men også naturprega områder med klatretrær, turløyper og spennende naturmangfold – midt i Bodø by.

Rådhusparken/Solparken er dermed bare første steg på veien mot en grønnere by der parkene og byrommene skal bevares, styrkes og tilby et større mangfold av tilbud. Handlingsplanen legger opp til et stort løft for grøntområdene både i sentrumskjernen, Østbyen og Vestbyen i årene som kommer.

Solparken/Rådhusparken er på mange måter byens kulturelle sentrum. Området er et korrektiv til det forretningsmessige sentrum, med sitt urbane utseende og nye høyhus, og minner oss på at samfunnet må bygges på hele bredden av verdier. Når dette store området nå forskjønnes, og i tillegg tar opp i seg området rundt Domkirka og Nordlandsmuseet, blir det et formidabelt område å vise fram. Men først å fremst skal dette være et godt område å leve i. Gode, trygge møteplasser er en forutsetning for en bærekraftig byutvikling som fremmer trivsel og god mental og fysisk helse.

Vi sees i parken!

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags

Kommentarer til denne saken