Det er vanskelig å spå, særlig om framtiden. Sitatet tillegges gjerne den danske humoristen Storm P., og selv om akkurat det er usikkert så er det godt sagt.

Så godt sagt er det at Statistisk sentralbyrå (SSB) i sin tid brukte det som tittel på en artikkel der de forklarer sine metoder for å spå befolkningsutviklingen.

Ja, SSB bruker faktisk det ordet; spå. Ikke forutse, beregne eller framskrive.

Riktignok kaller de sine tall "høyt kvalifiserte" gjetninger, og sine ansatte "kvalifiserte" spåkvinner og -menn. Og ja, bedre spådommer får du ikke enn de SSB legger fram. Men spådommer er det like fullt.

Har Bodø kommune gambla med framtiden? Spørsmålet stilles av Tore Sveen, en nytilflytta småbarnsfar i tirsdagens AN.

Sveen og familien flyttet til Bodø fra Trondheim i 2020 blant annet fordi Bodø virket som en by i vinden; Norges beste fotballag, Stormen, Ramsalt-kvartalet.

Og ikke minst; mer skulle komme. Særlig i forbindelse med flyttingen av flystripa for å kunne skape en helt ny bydel.

"Stormannsgalskap" kalte en kompis prosjektet, men byen trenger kanskje mer plass tenkte Sveen. Stadig flere mennesker flytter jo inn til byene, og Bodø er neppe noe unntak?

Nå treffes Sveen og hans familie av en ny økonomisk hverdag. Sønnens barnehage står i fare for å legges ned og det pulserende bylivet uteblir.

Korona må nok ta noe av skylda for det siste, slår Sveen fast, men han sammenligner likevel en tur ned Sjøgata med alle nye høyhus som å gå ned en forlatt Hollywood-kulisse.

Dette får Tore Sveen til å stille spørsmål ved Bodø kommunes prioriteringer de siste årene.

Jeg skjønner at ideen om å flytte flyplassen for å frigjøre areal er attraktivt, sier han til AN, men er det virkelig behov for det basert på befolkningsutviklingen?

Og hvor blir det av barnehagene og skolene som ble lovet ved kommunevalget i 2019?

Sveens spørsmål er svært betimelige, og løfter fram et av de sentrale problemene med enhver form for styrt utvikling: Det er en ekstremt vanskelig øvelse å planlegge for framtida, samtidig som man ivaretar nåtida.

Og desto mer lysende framtida ser ut, jo vanskeligere kan balansen bli.

Faren er at man lar seg så blende av det som skal komme, at man glemmer å ta vare på det som er.

Bodø trenger også en aktiv byutvikling fram til 2027 - eller 2029. Dagens Bodø mangler for eksempel næringsarealer.

Da holder det ikke å vente sju år med nyetableringer, man må finne i hvert fall noen nye arealer innenfor dagens rammer også.

Bodø kommune kan heller ikke legge sitt tjenestetilbud til innbyggerne i fryseboksen fram til nye inntekter begynner å komme.

Også det må utvikles, og helst styrkes innenfor dagens rammer. Rammer som blir mindre fordi man må bruke penger på å utvikle "Ny by-ny flyplass"-prosjektet.

Det har vært både riktig og viktig av Bodø kommune å satse på "Ny by-ny flyplass". Det handler om et av Europas mest spennende, grønne byutviklingsprosjekter.

Det er også et prosjekt der Staten vil ta stordelen av utgiftene og der det framtidige inntektspotensialet - både for næringslivet og kommunen - er enormt.

Problemet er at det vil ta lang tid før dette potensialet lar seg realisere, og dersom nåtidens byutvikling går i stå i løpet av den perioden vil framtidens gylne prosjekt miste legitimitet i befolkningen.

Det vil gjøre det svært vanskelig å holde på befolkningen; flere enn Tore Sveen og hans familie vil da vurdere å flytte ut igjen.

Da er vi tilbake ved SSB og befolkningsframskrivinger.

Da "Ny By-Ny flyplass" begynte å ta form var målet 70.000 innbyggere i Bodø innen 2030. Basert på Bodøs vekst i tiårene før var det slett ikke urealistisk.

Siden har folketallsveksten nesten stoppet opp, og SSB spådom for 2030 ligger langt under 70.000.

Men så var dette dette med framtiden og spådommer da. De er alltid preget av usikkerhet, og den usikkerheten kan i seg selv påvirke om spådommen treffer eller ikke.

Har man tro på spådommen agerer man ut fra at den er sann, og satser. Tviler man på spådommen blir man passive og lar utviklingen gå sin egen gang.

Slik er det med Bodøs folketall i 2030 også. Det avhenger ikke av byutviklingen etter at flystripa er flyttet, men av byutviklingen nå.

Lykkes ikke den med å få folk som Tore Sveen til å tro på framtida - og bli boende - vil Bodø mislykkes.

Såpass kan man nok si med temmelig stor sikkerhet, selv om det som sagt er ekstra vanskelig å spå om framtida.