Bare i Oslo med omegn er det verre, viser ferske tall Aftenposten har satt sammen.

Det er lettere å være ung boligkjøper i både Bergen, Trondheim, Stavanger og Drammen enn i Bodø.

Dette er byer som har opp til fem ganger så mange innbyggere som Bodø.

At boligprisene i Bodø er svært høye er noe vi har visst lenge, og situasjonen blir raskt verre. Ifølge den såkalte Sykepleierindeksen har boligprisene i Bodø steget nest mest her i landet det siste året, også her står det kun verre til i Oslo-området.

Det nye med Aftenpostens tall er at de har sett eksplisitt på boligmarkedet for mennesker under 30 år.

Det vil si; Aftenposten har sett på hva innbyggerne i norske byer gjennomsnittlig har i inntekt, og satt det opp mot prisen på de 10 prosent billigste boligene i markedet.

Det skaper et slags mulighetsgap mellom den inntekt man har og hvor mye egenkapital som må til for at man skal kunne skaffe seg boliglån, og det gapet varierer stort fra by til by.

Denne måten å gjøre det på er ikke uten feilkilder; næringsdrivende og folk uten arbeid faller utenfor og man baserer seg på et gjennomsnitt. Men tallene vil uansett gi en viss pekepinn på hvor det er vanskeligst og lettest her i landet å skaffe seg bolig.

At Aftenpostens tall synes å falle tett sammen med tall funnet med andre metoder, som Sykepleierindeksen, gir dem en ekstra troverdighet.

Ser man på boligmarkedet samlet kommer Bodø ut midt på treet. Det er for eksempel lettere å skaffe seg bolig her enn i byer som Alta, Tromsø, Tønsberg og Fredrikstad, om du har en gjennomsnittlig inntekt.

Av 17 byer og byområder kommer Bodø på 8. plass. Her må det legges til at jeg da slår sammen de fire øverste stedene på lista - Bærum, Asker, Nordre Follo og Oslo - til ett område - Stor-Oslo.

Situasjonen for Bodø blir adskillig verre om du kun ser på boligkjøpere under 30 år. Da er avstanden mellom gjennomsnittslønn og hva du må ut med for å skaffe deg en bolig bare større i Stor-Oslo enn i Bodø.

Årsaken er i hovedsak at forskjellen mellom gjennomsnittslønna til de under og over 30 er større i Bodø enn i de fleste andre byene.

Det er her verdt å merke seg at disse tallene ikke beskriver unges vansker med å sikre seg store og dyre leiligheter i sentrum, men en bolig i det hele tatt.

De som mener at problemet kan løses ved at unge boligkjøpere senker sine krav til standard og beliggenhet tar altså feil.

Problemet ligger nok heller i måten markedet fungerer på. Og for de som tror at de fallende boligprisene vi når ser vil gjøre det lettere for ungdom å komme inn i markedet, er svaret: snarere tvert om!

Eiendom Norge-sjef Henning Lauridsen sier til VG at dette boligprisfall skyldes renteøkninger. Da vil det blir vanskeligere å få lån, noe som vil gå hardest ut over kjøpegrupper med lav lønn, som de unge.

Før han legger til: Det vil det også gjøre dersom boligprisene stiger kraftig.

Vi holder oss altså med et boligmarkedet som straffer unge boligkjøpere både når prisene stiger og når de synker.

Dette er en absurd situasjon og avslører i seg selv hulheten i retorikken til de Som påstår at dette er noe markedet vil orden opp i av seg selv.

Det vil i hver fall ikke skje i Bodø, før politikere på en helt annen måte enn til nå legger til rett for boligbygging og bygging av boliger i ulike prisklasser.

Kun i fire norske byer er boligene i dag billige nok til at en enslig under 30 år kan kjøpe den: Kristiansand, Arendal, Molde og Ålesund.

Ifølge Henning Lauridsen er det en ting som særpreger dem: At det er god balanse mellom tilbud og etterspørsel, sier Lauridsen.

For eksempel har Kristiansand tilrettelagt for omfattende boligbygging gjennom regulering. Boligene blir bygget etter behov, og de sliter ikke med flaskehalser som er kjent i mange storbyer, ifølge Lauridsen.

Tiden er overmoden for at man også i Bodø gjør en samordnet innsats for å øke boligmengden. Gjerne i et samarbeid mellom kommune og utbyggere.

Og det holder ikke å vente på den nye bydelen, dette må skje nå, eller så vil unge mennesker flytte alle andre steder enn til Bodø.

Å være byen med landets nest dårligste boligmarked for de under 30 vil nemlig ikke bidra til at Bodø tiltrekker seg de unge kreative hjernene som trengs for å bygge den nye bydelen.

Slik sett er boligmarkedet i ferd med å bli en enda større trussel mot "Ny by-ny flyplass" enn motstemmene i Oslo og Tromsø samlet.