Jeg starter med et sitat fra Arnulf Øverland: Du skal ikke tåle så inderlig vel, den urett som ikke rammer deg selv.

For det er nettopp det vi som bor i Skavdalslia opplever nå. Vi er redd for at dere politikere er i ferd med å gjøre alle oss som bor her opp en voldsom urett. Er det virkelig slik at hensynet til studenter, Student i Nord og grådige profittselskaper som blant annet Norconsult skal få lov til å ture fram uten å ta hensyn til byens faste innbyggere?

Vi takker Håkon Møller for i det minste å ville møte oss og lytte sammen med plankomiteen. Men med det vi opplevde som en arrogant byplansjef og politikerrepresentanter som ikke engang verken lyttet eller engasjerte seg, måtte jo resultatet bli som det ble. Enstemmig vedtak om utbygging og endring av reguleringsplanen fra PM-komiteen.

Så nå må vi ha en tro på og tillit til at vi har valgt politikere som jobber til det beste for sine innbyggere. Det er helt umulig å forstå hvordan noen i det hele tatt, da selvfølgelig bortsett fra de som kun har profitt som mål, kan finne på å legge en studentby midt inne i et boligfelt. Over natta skal innbyggertallet her oppe mest bestå av studenter samlet i en getto midt i vårt nabolag?

Ingen kan ha unngått å få med seg hva en stor forsamling av studenter medfører. Det har det siste året vært en rekke avisoppslag om dette, ikke bare i Bodø by.

Fra Bodø vet vi at studenter selv klager på festbråk og har flyttet ut av komplekset i Mørkvedlia og opp til det roligere Skavdalslia. Vi vet også et Mørkvedlia tiltrekker seg mange andre enn studenter. Stedet er en yndet plass for både vor- og nachspiel med det som det medfører. I Mørkvedlia har politiet flere ganger måttet rykke ut. For de studentene som blir berørt av uønsket bråk og festing, er ikke det greit, men anlegget ligger så langt unna andre boligområder at det medfører ikke de store problemene for fastboende.

Det vil det imidlertid komme til å gjøre dersom dere politikere lar Student i Nord og Norconsult få ture fram med sine planer. Byplansjef Bollands argument om at vi er blitt hørt og at utbyggingen er nedskalert, er et utsagn vi her opp overhodet ikke kan ha tiltro til. Her har planprosessen gått sin gang FØR det ble søkt om fornyelse av festekontrakten. Så har utbygger forsøkt å lure oss bak lyset ved å velge en bevisst strategi ved å framsette en utbygging med plass til over tre hundre studenter. Så nedskalerer de til det som de i utgangspunktet har i sine planer og er derfor kjempefornøyd for at PM-komiteen med både Hugnes og Hernes velsignelse godtar dette. Og så slår vi oss på brystet og er så fornøyd for «vi har jo lyttet til innbyggerne i Skavdalslia!» Nei, vi er ikke blitt lyttet til, og vi lar oss ikke lure av profittstrategier og populistiske utspill.

Bodø kommune har et ansvar som vertskommune. Selvfølgelig har de det, men det må gå an å kombinere det med ansvar for egne innbyggere? Bodø kommune har mottatt en lang rekke innsigelser fra beboere her i Skavdalslia, samt brev fra Velforeningen som stort sett 100 % av innbyggerne har skrevet under på. Jeg skal ikke gjenta disse argumentene her. Men jeg stiller spørsmål til dere politikere om dere i det hele tatt lytter til innbyggerne i denne saken? Jeg håper og tror at dere tør å gå mot egen administrasjon slik der har gjort andre steder i byen, Kirkhaugen. Også der har utbygger planlagt en langt større botetthet enn hva både nabolag og fornuften tilsier.

Vi ber derfor Bodø kommunes politikere om å ta hensyn til sine innbyggere ved å:

  • opprettholder gjeldende reguleringsplan for området for studentboliger
  • sørge for at utnyttelsesgraden for studentboliger ikke avviker fra utnyttelsesgraden for øvrige beboere
  • sikrer at ingen nye bygg på området får høyere mønehøyder enn dagens
  • sørger for at det totale antall boenheter ikke økes med mer enn 25 %
  • se på det totale behovet byen har for flere studentboliger
  • ut fra behovet, tilby Student i nord en tomt der en studentby ikke vil ødelegge et nabolag. Jf. Mørkvedlia.

Student i Nord vil kunne utvide antall boliger innenfor gjeldende regulering, men selvfølgelig ikke med samme profitt verken for dem eller Norconsult. Byggene kan settes sammen rundt tunet slik som i dag.

Vi ber derfor Bodøs politikere tenke seg godt om før de velsigner en studentgetto i et rolig boligfelt.