Det annonserer på Bodø kommunes hjemmeside at høringsfristen for innspill på planprogram for kommunedelplan for «ny bydel» er satt til 13 januar 2019. I forslaget til planen framkommer at den nye bydelen skal romme 15000 nye boenheter mellom «plysjbyen» og den nye flyplassen, noe som beskrives å kunne løses ved fortetting og høyhusbebyggelse.

I prosjektet er ordet «medvirkning» lansert, på den måten at bodøværinger er lovet å få noen ord med i laget før planprogrammet vedtas. Innspill kan komme via Bodø kommunes hjemmeside. Det annonseres også at man kan få informasjon om prosjektet i «by-laben». Det vises videre til tre åpne høringsmøter i Stormen bibliotek som allerede er gjennomført.

Nå er antakelig saken den at de færreste bodøværinger har for vane å gå inn på kommunens hjemmesider for å lete seg fram til informasjon som ikke angår dem direkte. Mange vet heller ikke hva og hvor «by-laben» er, ei heller når den er betjent. Dermed er invitasjonen til høringsmøtene muligens gått dem hus forbi. Det gjelder ikke minst for pensjonister, ettersom denne annonseringsmåten representerer en ny kultur.

Normalt har slike saker tidligere vært annonsert både i lokalaviser og i lokalradio, med dertil behørig avisomtale og oppfordring til «vanlige folk» om å delta. Det har ikke vært tilfelle i denne saken. Her har planleggerne stort sett kunne boltre seg i hverandres selskap. Muligens ikke tilsiktet, men fordi de kanskje ikke har erfaring med «gammelmetodene» for medvirkning.

Dette er særdeles synd, ettersom denne saken i stor grad handler om oss som bor og lever i denne byen og ikke om byplanleggerne.

Vi som er født og oppvokst i Bodø og som i dag er blitt pensjonister kommer derfor med følgende foreløpige innspill til høringen til planprogrammet kommunedelplan for «ny bydel»:

Vi ber om at høringsfristen utsettes, slik at bodøpensjonistene kan få muligheter til å medvirke i planleggingen.

Vi kan ikke se at planen har vært forelagt noen av byens mange pensjonistforeninger. Vi ber derfor om at byens pensjonister inviteres til et åpent møte hvor planen presenteres slik at vi kan få muligheter til å komme med innspill.

Vi bryr oss om utviklingen av Bodø by og vi er slett ikke gått ut på dato. Mange av oss har mangfoldig kompetanse og erfaring som kan komme til nytte i planleggingen av den nye bydelen. Selv om størsteparten av den nye bydelen ikke ferdigstilles i vår levetid, er vi interesserte å bidra til hvordan byen skal arte seg for våre etterkommere!