I en pressemelding forteller salgsdirektør i Adecco Bygg & Industri og Trond Lie, kjededirektør i Systemhus, at man har sett behovet for å rydde opp på dette området. Høy byggeaktivitet med mye innleid arbeidskraft er bakgrunnen for at man har fått på plass en rammeavtale som sikrer vilkårene til de innleide.

– Arbeidsminister Anniken Hauglie har bedt om råd fra byggenæringen om hvordan få stoppet ulovlig innleie. Vårt svar på dette er å lage gode rammeavtaler med bemanningsbyråene, sier Trond Lie, kjededirektør i Systemhus, som er en del av Mestergruppen.

– Vi er en seriøs aktør i byggebransjen, og har tatt initiativ til å rydde opp i regelverket fordi vi ønsker at innleie av arbeidskraft skal skje i ordnede former, legger Lie til.

Den nye rammeavtalen som er inngått med Adecco skal sikre at kjedemedlemmene i Mestergruppen har tariffavtale på plass og at all bruk av innleid personell er avklart lokalt med de tillitsvalgte. Samtidig sikrer avtalen at arbeidskraften som tilbys fra Adecco er ansatt i minimum 80 prosent stilling.

– Det menneskelige aspektet er viktig for oss. Om en arbeidstaker kommer fra Adecco eller egen bedrift, fra Norge eller et annet land, er hun eller han en like verdifull ressurs. Det skulle bare mangle at ikke vi skal bidra til å rydde opp der det har vært rom for «grums», mener kjededirektøren.

Mestergruppen leier til enhver tid inn flere hundre arbeidstakere i prosjekter landet rundt.

– Den byggeaktiviteten som har vært i landet ville rett og slett ikke vært mulig uten innleid arbeidskraft, både fra Norge og andre land. Ryddige forhold rundt innleie gjør både oss som bemanningsbyrå og leverandør til Mestergruppen til enda bedre aktører i byggebransjen, sier salgsdirektør i Adecco Bygg & Industri, Torstein Ravndal.