Du kan nok om du vil. Mye handler nemlig om motivasjon for å nå sine mål.

Motivasjon er på mange måter kjernen i alt vi foretar oss.

Det er en indre kraft som driver oss til handling, og ofte er denne indre kraften det eneste som skiller dem som lykkes, fra dem som ikke gjør det.

Med andre ord er det viktig at du som menneske er tilstrekkelig motivert hvis du ønsker å oppnå noe.

Motivasjonen vil, helt uavhengig av størrelsen på handlingen, være avgjørende for resultatet.

Hvordan kan du som utøver, trener eller mosjonist trigge denne drivkraften i deg selv eller andre?

Svaret er kanskje ikke så vanskelig som du tror.

I idrettspsykologien snakkes det ofte om indre og ytre motivasjon. Og det er en utbredt forståelse for at en indre motivasjon, en indre glød for aktiviteten du driver med, er en type motivasjon som er sterkere og mer robust enn en ytre motivasjon, som for eksempel å få penger for å vinne.

Det er mange ting som kan påvirke motivasjonen, dette gjelder både positivt og negativt. Opplevelsen av mestring og utvikling er to av de mest avgjørende faktorene for utvikling av indre motivasjon.

Vi ønsker å gjøre mer av ting vi er flinke til. Dette er vel ingen overraskelse.

Men hvordan kan vi påvirke følelsen av mestring og utvikling? Hvilke vektøy kan vi aktivt benytte for å oppleve mestring oftere, og tydeliggjøre utviklingen enda mer?

Målsetting er kanskje det viktigste verktøyet vi har for å øke motivasjon og mestringsfølelse. Målene du setter deg bør være relevante, oppleves som positive og være basert på hva du personlig ønsker å oppnå.

Det er mange som motiveres av et veddemål med naboen eller en kommende konkurranse, og det kan være mye god motivasjon i det.

Men når du setter deg personlige mål, bør disse helst være uavhengig av andres prestasjon.

Det å være målorientert er et sentralt begrep i denne sammenhengen. Dette vil si at du som trener har delmål og oppgaver du jobber med underveis i prosessen med å nå hovedmålet ditt.

Siden hovedmålet ofte befinner seg litt fram i tid, vil opplevelsen av å lykkes med delmål komme mye oftere, og være med på å opprettholde drivkraften i treningsprosessen.

Å være målorientert er også en forklaring på hva en person legger til grunn for å vurdere suksess i en konkurransesituasjon. Resultatorienterte mennesker vil nesten utelukkende være opptatt av hvilken plassering de fikk, og om de var bedre enn de andre.

En som er målorientert vil selvfølgelig også være opptatt av resultatet, men her vil opplevelsen av framgang i egen utvikling være like viktig. Målorienterte individer vil altså ha et økt potensial for mestringsfølelse.

Om du lyktes med det du hadde trent på, kan du gå hjem med en følelse av suksess, selv om resultatet i konkurransen var dårlig.

Det viser seg også at mennesker som setter seg denne typen mål og holder fokus på utvikling, opplever mer glede og mindre stress.

  • Espen Lian (28) er personlig trener, muskel- og leddterapeut. Han er også basistrener for Olympiatoppen Nord-Norge og fysisk ansvarlig i IK Grand. Han vil skrive jevnlig om trening i ukesavisa BodøBy.