I to år har kommunen kjempet for ekstra streng båndtvang på Bodøhalvøya.

- Jeg skjønner ikke at Bodø kommune mener hundeholdet her i byen er verre enn alle andre steder. Og det er merkelig at de nå går en ny runde til bystyret for å få innført ekstraordinær bånd- tvang, som er strengere enn den som gjelder ellers i landet, sier Beate Fossem i Bodø Brukshundklubb.

Plage

- Vi mener vanlig båndtvang må holde også her i byen. Der det blant annet står at det ikke er lov å ha hunder løse i tettbygde strøk, på kirkegårder, i skolegårder m.m.

Loven har til formål å bidra til å fremme et hundehold som ivaretar hensyn til sikkerhet, trygghet, alminnelig ro og orden.

– Jeg skjønner ikke at Bodø kommune mener det er en hundeplage i Bodø som krever at man må ha en lov som er enda strengere enn den generelle, sier Fossem.

Støtte

Og hun får støtte fra Salten politidistrikt, som heller ikke ser at det foreligger behov for egen lokal forskrift om hundehold i Bodø.

– Politiet har ikke opplysninger som indikerer at det foreligger noen problemer knyttet til det generelle hundeholdet på turstier, turveier, skiløyper eller fritidsområder, sier saksbehandler og politiadvokat Bjarte Walla ved Salten politidistrikt.

Han peker på at kommunen ikke har lagt fram noen dokumentasjon på konkrete problemer, eller eksempler på konkrete tilfeller, der en utvidet båndtvang kan være løsningen.

Undrende

Politiet stiller seg undrende til at kommunen i sitt høringsbrev datert 24. mars i år skriver at problemer med løse hunder: «uttrykkes i stor grad muntlig og via lokalavisen og bør tas alvorlig før det kommer så langt som til anmeldelse ...».

- Men de legger ikke ved noen dokumentasjon på dette utsagnet, sier Walla.

Saken om utvidet båndtvang har vært på to høringer tidligere, i 2011 og 2012.

- Også da ga politiet en uttalelse som ikke støttet en utvidet båndtvang, men i saksframlegget til bystyret kunne vi ikke se at vår uttalelse var lagt ved. Det har vi stilt oss undrende til, sier Walla.

Kommunens forslag var i utgangspunktet at det skulle være helårs båndtvang på Bodøhalvøya. Det satte imidlertid fylkesmannen foten ned for i et brev av 14. februar i år. Og nå har kommunen krympet området med helårs båndtvang til å gjelde fra Geitvågen/Breiva, og helt ut på Langstranda.

Flere folk

- Det er flere folk, og dermed flere hunder, på stiene etter at Bodømarka er blitt mer tilrettelagt for friluftsliv, sier skogbrukssjef Thor Arne Nesje i Bodø kommune.

Han mener alternativet til å la forskriften gjelde for hele det området, er å være veldig konkret på mindre områder som Geitvågen, Ausvika, Løp, Bremnes, Bodøsjøen, Elveparken, Keiservarden, lysløypene, merkede stier ..., og så videre.

- Men det vil gjøre det uoversiktlig for folk å se hvor helårs båndtvang gjelder, mener han.

Kritisk

Politiet påpeker at de utvidede båndtvangplaner omfatter det meste av tur- og rekreasjonsområdet som er enkelt tilgjengelig for størstedelen av kommunens innbyggere.

- Forslaget innebærer en ensidig vektlegging av andre interesser på bekostning av hundeeierne, sier politiadvokat Walla.

Mens skogbrukssjef Tor Arne Nesje påpeker at den ekstraordinære båndtvangen spesielt innføres for å beskytte vilt, så som elg, som trekker ned til turstiene ved større snøfall.

Og også for å hindre at løse hunder jager kommunens 3000–4000 sau, 1500–2000 storfe og 1200 rein.

Bodø bystyre får saken til behandling i midten av juni, og skal da avgjøre saken – forhåpentligvis en gang for alle.