Artikkelen er hentet fra ANs ukesavis BodøBy. Denne gangen er det Tord Kolstad, investor og styreleder i BRUS,som skiver:

Mange hevder at Bodø er en av de beste plassene man kan bo og vokse opp i. Jeg er ikke uenig.

Fordelene her er mange: Et godt og variert oppvekst-, skole- og utdanningstilbud. Det samme gjelder kultur- og fritidstilbud. Alt dette i sentrum av Norges vakreste fylke, Nordland.

Naturen er storslagen, rett utenfor døra. Bolysten er høy.

Flott natur er det mange som har. Det er ikke nok.

Jobb, inntekter og meningsfull aktivitet er svært viktig for så vel individ og samfunn. Det er dette som trygger vår felles velferd.

Sysselsettingen er høy i Bodø. Det er attraktivt i å bo i en middels stor by, der forholdene er relativt små og oversiktlige. Reisetiden er kort og det er enkelt å handle og parkere. Handelstilbudet er godt.

Boligmarkedet er fungerende, med forsiktige priser. Bodø har hatt god vekst i mange år. Heldigvis. En vekst med basis i lokale og regionale forhold.

Men dette bildet er i endring. Det ligger betydelige muligheter i å satse mer nasjonalt og internasjonalt. Der ute finnes det store markeder, som har enorme og udekkede behov. Hvem er modig nok til å tørre å gripe denne muligheten?

Universitet i Nordland er kanskje det beste som har hendt Bodø siden fiskeriene dannet grunnlaget for byen. Men, institusjonen må videreutvikles og ta en større posisjon.

Jeg mener det finnes betydelige muligheter innenfor teknologi og etterutdanning – læringsløpet er blitt dynamisk og livslangt, og man er aldri utlært.

Kompetanse har høy verdi. Det jobbes nå med å realisere et innovasjonssenter i regi av Universitetet. Dette er et nytt og positivt kvantesprang, i tillegg til Nordområdesenteret, Handelshøgskolen og arbeidet med sikkerhets- og beredskaps-hovedstaden.

Hva om man nå forsøker å ta posisjoner som: «Der ideer blir til forretninger».Næringslivet har enda større muligheter internasjonalt. Men, er vi for tradisjonelle? Tør vi tenke stort nok?

Se på DIPS. Imponerende. I business er der muligheter. Jeg mener at mange i Bodø har det som skal til for å reise ut og lykkes.

Framsnakker vi toleranse og raushet? Heier vi på dem som har et talent, og er villige til å bruke det? Dette er svært viktig.

Jeg synes det er et paradoks at man bruker betydelige midler på dyre biler, hytter og møbler, satt opp opp mot hva den enkelte satser på egen jobb, utvikling og investeringer i framtiden.

Per tiden bor jeg i Oslo-området. Som alt i livet er dette av midlertidig karakter.

Men, det er viktig å søke inspirasjon og erfaringer utenfra. Hjem for meg er Bodø. Lengselen hjem blir uansett sjelden så stor, da jeg er i Bodø ukentlig.

Slutt å vente på at andre skal gjøre noe for deg. Vær ambisiøs. Grip mulighetene – de er store.

I Bodø kan du ta høy utdanning. Språk lærer du allerede på grunnskolen. Med en flyplass midt i byen når du europeiske metropoler på bare noen få timer. Bodø ligger meget sentralt plassert når vi ser på naturressurser.

Gode og ambisiøse forretningsmodeller vil alltid kunne trekke til seg kapital – per tiden er tilgangen på risikokapital god. Jeg håper at mange griper muligheten. Det kan være innbringende, og er langt ifra farlig. Men artig.

Tord Kolstad utfordrer: Inger Ellen Nicolaysen, Nikita-gründer