Hvert år klekkes tusenvis av ørret i Bodøelva.

Nå er Bodø kommune, i samarbeid med fylkeskommunen, Bodø Jeger- og Fiskerforening og Bodø Friluftsforum, i ferd med å bedre oppvekstvilkårene for den verdifulle yngelen.

Fem-seks kilo

- Ørreten som klekkes ut her svømmer etter hvert ut i Saltfjorden, og gjør den til en av landets rikeste sjøørretfjorder, sier Tor Olsen fra BJFF og Bodø Friluftsforum.

Men fram til nå har en demning under brua over den såkalte Andedammen, vært til hinder for ørretens ferd oppover elva.

- Det går ørret som er helt opp i fem-seks kilo i elva her. Men den har hatt problemer med å komme seg over demningen, sier Tor Olsen.

Tusenvis

Han forteller at ørreten går oppover elva, og gyter på ulike områder underveis.

Det er etablert en naturlig elvebunn med gytegrus og terskler oppover.

- Det er vel en 8-10 par som går opp her. Mens det etter hvert går tusenvis av yngel ut i fjorden igjen, sier Tor Olsen.

Bodø Jeger- og Fiskerforening har satt seg som mål å lette for oppgangen for gytefisken i Bodøelva ved å utføre konkrete tiltak, sånn at fisken får en mest mulig uhindret oppgang.

Ny park

Nils Hugo Skoglund og Aviaja Kleist fra seksjon for idrett og friluftsliv i Bodø kommune, er like entusiastiske som Olsen over arbeidet rundt dammen.

- Først og fremst mudrer vi nå i dammen og under brua, sånn at det blir litt dypere og bedre forhold for ørreten på tur opp, forklarer Nils Hugo Skoglund.

Deretter skal det lages en tursti langs dammen opp til en ny park, som er planlagt på oversiden av dammen.

Flere bord

- Området rundt Andedammen er svært populært, ikke minst blant barnefamilier som legger turen innom både i helgene og ellers i uka, sier Aviaja Kleist.

Det er satt opp bord og benker på treplattingen som er bygget like ved brua over dammen.

- Men det er behov for flere bord og benker. Og vi tror det blir fint med en ny park der folk kan kose seg, sier Skoglund.

Det er fylkeskommunen som eier området der Andedammen ligger, rett ved Nordland kultursenter.

De har gitt sin velsignelse til at det lages en ny gangsti langs dammen og settes opp gjerde for å hindre at barn ramler uti. Et sted mellom 50.000 og 100.000 kroner bruker Bodø kommune på denne oppgraderingen.