Leder i Norges Handikapforbund (NHF) i Bodø, Ståle Normann, mener Bodø kommune ikke ivaretar handikappede når de gir grønt lys til nyetableringer i utelivsbransjen.

I trappa

Nå er han spent på hva som skal skje med utestedet Dama Di sitt nye lokale, «Leiligheta», som ligger midt i et trappeløp mellom Storgata og Dronningens gate.

- Lokalet rommet tidligere en frisørsalong. Nå skal det snart åpnes som restaurantlokale. Men det er ikke forelagt høringsuttalelse og heller ikke presentert en saksbehandling hvor søknadsplikt på grunn av bruksendring er krevd, påpeker Normann.

- Målet på landsbasis er et mer universelt utformet samfunn, der barrierer rives. Bodø kommune har ikke bidratt til det, men heller vist en slepphendt saksbehandling i en rekke slike saker, sier Ståle Normann.

Bare to

Han har i årevis påpekt overfor byggesakskontoret, at når det gjelder lokaler som renoveres til annen drift – som for eksempel kafé eller utested – må det kreves at gårdeierne søker om bruksendring, som igjen krever tilrettelegging for bevegelseshemmede.

Eventuelt må det søkes om dispensasjon dersom det kan påvises at en slik tilrettelegging blir uforholdsmessig kostbar.

- I 2011 gjennomførte NHF Nord-Norge sammen med NHF Bodø en kartlegging av tilgjengelige inngangspartier og virksomheter i Bodø sentrum. Det kom fram at bare to av 94 virksomheter har tilgjengelige inngangsforhold for rullestolbrukere. Det er for dårlig, sier Ståle Normann.

Hinder

Han har tidligere kritisert forholdene ved blant annet Cielo Melkebaren, Babel Barista og hjemmebakst, Great Gandhi i gamle Norrønas spisesal, og tidligere Bølgen, nå Chonticha Thai Restaurant, i Sjøgata.

- I sistnevnte har de både handikaptoalett og rullestolrampe, men så viste det seg at de bygget repos foran vinduene som hindrer folk med rullestol, rullator og dårlig syn, påpeker Normann.

I Great Gandhis nye restaurant må man forsere trapper ved begge innganger for å komme inn. Og toalettene er ytterligere en etasje opp, og nås også kun via trapp.

- Men Bodø kommune har godkjent foretaket uten å kreve tilrettelegging. Og Babel fikk godkjenning til å starte drift i Hifi-klubbens tidligere lokaler uten å ha verken handikaptoalett eller godkjent rampe for rullestol, sier Normann.

Fikset

Noen som imidlertid har gjort tilfredsstillende endringer er Cielo Melkebaren, som verken hadde handikaptoalett eller lave nok bord for rullestolbrukere da de åpnet.

- Men det har vi nå, forklarer innehaver i Cielo, Carl Rune Fagervik.

- Da gårdeier gjorde en omdisponering av lokalene her, fikk vi mulighet til å bygge et toalett som passer alle – også rullestolbrukere. Tilpassede bord jobber vi med, forklarer han.

- Veldig bra. Det er å håpe at flere følger dette eksempelet. Og at Bodø kommune følger de regler som gjelder, sånn at alle kan føle seg velkommen på byens utesteder, også folk som er bevegelseshemmede, sier Normann.

Tilgjengelig for alle

Gårdeier Odd Emil Ingebrigtsen mener det å bekymre seg for at utestedet «Leiligheta» i Gustav Moe-gården vil bli utilgjengelig for rullestolbrukere er som å sparke inn åpne dører, fordi stedet ikke er åpnet ennå.

- Vårt mål er selvfølgelig å være tilgjengelig for alle. Også bevegelseshemmede, sier han.

- Prosessen er i gang, men det tar litt tid. Vi skal oppfylle de krav kommunen stiller, og vi jobber nå med en søknad. Vi opplever ikke at det ses mellom fingrene i byggesaker, sier han.

Tatt opp

Ved bruksendring av et lokale som i dette tilfellet, skal det nemlig vises til løsning angående tilgjengelighet. Det er det Ståle Normann mener kommunen ikke har krevd i tilstrekkelig grad tidligere.

Og samme inntrykket har også Rådet for funksjonshemmede i Bodø hatt.

- Vi har tatt opp med byggesakskontoret at vi mener de ikke har fulgt lovens bokstav i slike saker, og at det har vært lett å omgå regelverket, sier Knut Storvik i rådet.

Han har erfaring fra at i Oslo har bydelsforvaltningen en helt annen holdning til slike saker.

- Kommer det inn en sak om bruksendring, blir den bare behandlet dersom krav til tilgjengelighet er oppfylt.

Som en kuriosa tilføyer han at i de lokalene som «Leiligheta» skal inn har det i gamle dager vært bilutsalg.

- Da bygget de en rampe som de slepte bilene opp og ned på. Så det går an, sier Storvik.

Strammet inn

Bygningssjef i Bodø kommune, Tor Åseng, sier kommunen kjører en stram linje i saker som angår bruksendring.

Etter møter med Rådet for funksjonshemmede og Handikapforbundet har de strammet inn og krever søknad ved alle bruksendringer i gamle lokaler, før lokalene tas i bruk.

Ett av ankepunktene fra Handikapforbundet var nemlig at kafeer i Bodø har fått starte opp selv om kravet om tilgjengelighet ikke har vært søkt om, eller vært ferdig behandlet.