Artikkelen er hentet fra ANs ukesavis BodøBy. Denne gangen er det admi.dir i BBL, Mona Liss Paulsen som skriver:

Å bli utfordret på å framsnakke Bodø, byen min, er ikke vanskelig. Byen i mitt hjerte kan jeg si mye godt om.

Heldigvis har jeg bodd såpass lenge sørpå at jeg tidlig forsto at Bodø er mer enn bare vær og vind, og oppholdet langt mot sør gjorde meg også mer bevisst på å sette pris på alt det Bodøbyen har å tilby.

Jeg har flere ganger i jobbsammenheng hatt gleden av å invitere «søringer» til Bodø, og gjennom øynene til gjester som ikke forventer noe spesielt av Bodø, sett noe av det Bodø har å tilby.

Det er alltid med stolthet jeg sender overraskede gjester hjem. Det er lett å la seg imponere over alt Bodø har å by på. Jeg er heldig som bor på Mørkved, med lysløypa som nærmeste nabo og med en utsikt fra stua som kan ta pusten fra alle og enhver.

Og skulle jeg etter hvert ønske å bo mer urbant, finnes det mulighet for å bo i moderne og flotte leiligheter i sentrum.

Bodø byr på valgfrihet og mangfold.

Her får jeg dyrket mine interesser både vinter og sommer, i en natur som også nordlendinger lar seg fascinere av. Fjelltopper ligger på rekke og rad i rimelig nærhet, og selv om jeg har min favoritt i Beiarn (nesten Bodø), byr dette på mange muligheter som bare ligger der og kan tas i bruk når det passer seg. Golfbanen på nordsida er spektakulær, og en runde golf i midnattssol bør bare oppleves.

Det som skjer på kultursiden er gledelig. Tenker man tilbake på tilbudet for 20 år siden må man bare si at her har det skjedd kvantesprang.

Det blir spennende å se hva vårt flotte kulturkvartal gjør med byen og bodøværingen.

For at dette vil prege oss er jeg helt sikker på. Så godt at Bodø har hatt ildsjeler som har tort å satse, de må man som innbygger rette en stor takk til. Det er disse som har bidratt til at vi har både universitet, kulturkvartal, golfbane og masse, masse mer. Og ildsjeler finnes det overalt. I kommunene, næringslivet, i frivillige organisasjoner.

Som tidligere husbankdirektør og nåværende direktør i Bodø Boligbyggelag er jeg spesielt opptatt av byens boligpolitikk, og jeg må derfor si meg fornøyd med de grep som tas innenfor boligpolitikken i Bodø kommune.

Utviklingen av en helhetlig boligpolitisk plan gir muligheter for å utvikle Bodø til en by med framtidsvisjoner. Se bare hva Oslo har fått til i forhold til Bjørvika. Dette er resultatet av en helhetlig tenkning, og ikke stykkevis og delte beslutninger.

Når Bodø kommune som følge av den boligpolitiske planen går i gang med et utbyggingsprogram for å styrke rollen som premissgiver, tilrettelegger og pådriver i boligbyggingen, utviklingen av næringseiendommer og utvikling av eiendommer til offentlig/privat tjenesteyting, håper og tror jeg at man tør å fokusere på hvor Bodø skal være på lang sikt.

Tror vi at Bodø om 50 år fortsatt driver jordbruk midt i Bodø sentrum?

Og hvis ikke (jeg tror nei er det åpenbare svaret); ta grepet om utvikling av en attraktiv bydel på Rønvikjordene. Slik tror jeg at Bodøbyen vil utvikle seg enda mer i rett retning. For Bodø trenger attraktive boområder, arbeidsplasser, kultur- og fritidstilbud som brekkstang for å få ungdommen som reiser sørover hjem igjen.

Mona Liss Paulsen, adm. direktør i Bodø Boligbyggelag

Hun utfordrer Tord Kolstad i neste runde