Nordlige områder, Andalusia-regionen i Spania og Sør-Romania er mest rammet av temeraturøkning.

EDJNet har gjennomgått omfattende væranalyser for 558 europeiske byer som strekker seg fra 1900 til 2017.

I 2015 ble 195 medlemsland i FN enige om, i henhold til Paris-avtalen, å holde den globale oppvarmingen på under to grader, samt prøve å holde den under 1,5 grader temperaturøkning.

I rapporten «Europe is getting warmer, and it’s not looking like it’s going to cool down anytime soon» konkluderer EDJNet med at mange europeiske byer allerede har overgått 1,5-gradersmålet.

Den omfattende undersøkelsen til EDJNet viser at flere nordiske og baltiske regioner, samt stor deler av Andalusia og Sørøst-Romania, allerede har en snittemperatur i 21. århundre som er over 1,5 grader høyere enn den var i forrige århundre.

Den svenske byen Kiruna topper listen med høyeste snittemperatur i det 21. århundret sammenlignet med forrige århundre.

Svensk by på topp

I Kiruna er snittemperaturen i det 21. århundre 3 grader høyere enn snittemperaturen i det 20. århundre, ifølge tall EDJNet har analysert.

EDJNet har basert seg på store mengder data hentet fra værobservasjoner som er samlet inn av European Centre for Medium-Range Weather Forecasts(ECMWF).

Dataene er basert på kilder som værstasjoner, værballonger og observasjoner fra bøyer og satellitter. Dataene strekker seg over en periode på 117 år.

Norsk by på 2. plass

Fredrikstad (inkludert nærliggende områder som Tønsberg og Moss) havner på 2. plass over de 558 byene i Europa som er med i analysen.

EDJNet har gjort følgende funn om Fredrikstad:

* Temperaturen i Fredrikstad har i perioden 2000 til 2017 vært i snitt 3 grader varmere enn snittemperaturen i det 20. århundre.

* Antallet varme dager (høyere enn 22 grader i mer enn 24 timer) gikk fra 0,4 dager per år i det 20. århundre til 1,8 grader per år i årene fra 2000.

* Antall kuldedager (under én minusgrad i mer enn 24 timer) gikk fra 100,9 dager per år i det 20. århundre til 55,9 dager per år siden 2000.

</p><h2>Bodø og Oslo</h2><p>Neste norske by på listen er <a href="https://www.onedegreewarmer.eu/city/Bod%C3%B8">Bodø</a>, som havner på en 13. plass. I Bodø har EDJNet registret at snittemperaturen siden år 2000 har vært 2,3 grader varmere enn snittemperaturen i det 20. århundre.</p><p><a href="https://www.onedegreewarmer.eu/city/Oslo?language=en">Oslo</a> havner på en 171. plass med en gjennomsnittlig temperaturøkning på 1,1 grad sammenlignet med snittemperaturen i forrige århundre.</p><p>Oslo er etterfulgt av Kristiansand (269. plass med en gjennomsnittlig temperaturøkning på 1,0 grader), Trondheim (331. plass med 1,0 grader), Bergen (405. plass med 0,9 grader), Stavanger (428. plass med 0,8 grader) og Tromsø (518. plass med 0,5 grader).</p><p> <a href="https://ece5.api.no/fred/webservice/escenic/content/1256321" id="_51c34c39-2cb3-4fa9-99fe-91ccd415e2b5">Fakta om Parisavtalen</a> </p>